18 de gener de 2021 18/1/21

Joan Ribó anuncia una línia pressupostària de 5,3 milions d´euros per a l´ajuda a aut´ònoms, pimes i comerços

Joan Ribó anuncia una línia pressupostària de 5,3 milions d´euros per a l´ajuda a aut´ònoms, pimes i comerços - (foto 1)
  • Joan Ribó: “s'ajorna el termini de pagament dels tributs i es suspenen les taxes a les activitats econòmiques paralitzades. A més, s’incrementa la despesa social en 4 milions d’euros més”

MÉS FOTOS
Joan Ribó anuncia una línia pressupostària de 5,3 milions d´euros per a l´ajuda a aut´ònoms, pimes i comerços - (foto 2)

La Junta de Govern Local ha aprovat este dilluns totes les modificacions dels tributs municipals (impostos i taxes) que ha impulsat l'Equip de Govern com a mesura de suport a la ciutadania i al teixit empresarial de la ciutat. A més, l'Ajuntament ha sol·licitat al Govern d'Espanya que aprove, amb caràcter d'urgència, el decret d'aplicació de romanents, perquè les entitats locals puguen aplicar els seus romanents en funció de la situació actual. Així ho ha explicat hui l'alcalde de València, Joan Ribó, al final de la reunió de la Comissió de Seguiment i de la reunió de la Junta de Govern, acompanyat pels vicealcaldes, Sandra Gómez i Sergi Campillo.

Ribó ha donat a conéixer el paquet de mesures de caràcter econòmic i tributari impulsades per l'Equip de Govern per a fer front a la crisi entorn de la pandèmia de COVID-19. La Junta de Govern ha tirat endavant les iniciatives referents a la tributació municipal, i les modificacions de crèdit del pressupost de 2020 que ja s'havien anat preparant durant estos dies, i que seran aprovades pel Ple dijous que ve.

En primer lloc, s'ha aprovat incrementar fins als 4,5 milions d'euros la línia pressupostària d'ajudes a autònoms, pimes i micropimes, injectant 2.000.000 € suplementaris a les partides ja existents d'Economia i Ocupació. A més, es duplica la partida pressupostària dedicada a la creació d'ajudes a nous comerços i consolidació dels existents fins a un total de 840.000 euros. En total, “5’3 milions d’euros per a l’ajuda a autònoms, pimes i comerços”.

També s'ha aprovat dedicar 2,8 milions més de subvenció a les Falles, fins a un total de 4,6 milions (ja s'havien aprovat 1,8 milions) perquè les comissions puguen fer front als pagaments als seus proveïdors que, en definitiva, ha recordat l'alcalde, són pimes i micropimes. I, de manera paral·lela, s'implementa una partida per al Servei de Tecnologies de la Informació i al Comunicació de l'Ajuntament (SERTIC) per import de 1,1 milions d'euros, que aniran destinats a reforçar tant l'atenció telefònica com l'oficina virtual municipals, així com per a fer possible el teletreball dels empleats i empleades que puguen realitzar-lo. «En estos moments hi ha un nombrosos serveis que es realitzen mitjançant oficina virtual i atenció telefònica, i altres que ho estan intensificant d'una manera important», ha explicat l'alcalde.

Finalment, s'autoritza les Delegacions de Benestar i Drets Socials, d'Envelliment Actiu, i de Cooperació al Desenvolupament i Migració a realitzar una despesa suplementària al seu actual pressupost per un import de 4.000.000 €

FLEXIBILITZACIÓ DE LA TRIBUTACIÓ

Quant a les mesures referents al cobrament d'impostos i taxes municipals, la Junta de Govern ha aprovat l'ajornament del període de pagament voluntari de l'IBI i altres impostos i taxes, que finalitzaven en el 30 d'abril, i que es prorroguen fins al 10 de juliol.

Un altre dels acords destacats de la sessió de hui es refereix a la devolució íntegra de les taxes cobrades per ocupació de via pública per part de parades i quioscos instal·lats als carrers amb motiu de les festes de Falles. En tercer lloc, s'aprova la suspensió del cobrament de la Taxa per ocupació de la via pública (taxa de taules i cadires) corresponent a l'exercici 2020; així com també la Taxa per prestació de mercats aplicable a mercats extraordinaris, mercats ambulants, rastres i qualsevol altre tipus de venda no sedentària, Finalment, s'ha ratificat la suspensió de deixar sense efecte el cobrament de l'ORA.

L'alcalde ha recordat «a tots els valencians i valencianes empreses i particulars que poden sol·licitar sense cap càrrec l'ajornament i fraccionament dels tributs sempre que la seua paga es produïsca dins de l'exercici»

COL·LABORACIÓ DE LES ALTRES ADMINISTRACIONS

Finalment, l'alcalde Joan Ribó ha anunciat que s'ha sol·licitat a la Diputació de València la incorporació dels Pobles de València en el Fons Municipal de Cooperació Addicional d'esta entitat. Després de la publicació este dilluns del fons, en el qual no es troba la ciutat, «volem que forme part, no com a referència poblacional tota la ciutat, sinó únicament els 17 pobles de València i nuclis assimilats», ha explicat l'alcalde.

També s'ha acordat demandar al Govern d'Espanya que, «amb caràcter d'urgència aprove el Decret d'aplicació de romanents, de manera que les entitats locals puguem aplicar els romanents en funció de la situació actual», ha explicat Joan Ribó. L'alcalde ha assenyalat que si bé «és cert que existeix la possibilitat de poder utilitzar fins a quatre milions d'euros d'estos romanents per a assumptes de benestar social, és necessària una major flexibilitat en la seua aplicació, especialment en esta situació que vivim, per a poder arribar i donar resposta a totes les necessitats»

Finalment, «i molt important», l'alcalde ha reafirmat la sol·licitud al Govern d'Espanya «perquè avance la liquidació definitiva de la Participació en els Ingressos de l'Estat, PIE, de l'IVA de desembre de 2017 incorporat a 2018, que l'Ajuntament de València ha deixat d'ingressar com a conseqüència d'un mecanisme legal». «Sabem que és un tema polèmic que s'ha discutit molt però creiem que és un assumpte fonamental».

Finalment, l'alcalde ha assenyalat la necessitat que «les majors despeses produïdes per despeses directes per a combatre la pandèmia no computen en l'elaboració del sostre de despesa, i per tant flexibilitzar la regla de gasto». «I en la mateixa línia, demanem la suspensió del període mitjà de pagament a proveïdors, que nosaltres complim, però sol·licitem la seua ampliació».

L'alcalde ha conclòs la seua intervenció subratllant l'esforç que realitza l'Ajuntament «sobretot de temes de caràcter social i en temes de caràcter fiscal per a contribuir al fet que els efectes de l'actual situació sobre la societat i sobre les empreses siguen el menys agressius possible».

Pujar