7 de desembre de 2019 7/12/19

Investiguen els mecanismes d’accés a la justícia i la garantia dels drets en temps de crisis

Investiguen els mecanismes d’accés a la justícia i la garantia dels drets en temps de crisis - (foto 1)

  El llibre Acceso a la justicia y garantía de los derechos en tiempos de crisis, coordinat per la professora de Filosofia del Dret Cristina García Pascual, inclou paràmetres sobre com eliminar factors que obstaculitzen l'accés a la justícia, principalment per a grups en situació de desavantatge. La recerca prèvia, dirigida per la pròpia García Pascual i el catedràtic de Filosofia del Dret José García Añón, es va dur a terme en l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València que dirigeix el també catedràtic de Filosofia del Dret Javier de Lucas.

  La primera part del llibre respon a què s'entén per accés a la justícia, mentre que la segona mostra quins són els obstacles d'aquesta, especialment per a les persones que es troben dins dels anomenats grups vulnerables o desavantatjats, com són les famílies en risc de ser desallotjades o els grups religiosos minoritaris. En la tercera part de l'obra publicada enguany per Tirant lo Blanch la reflexió es trasllada dels mecanismes ordinaris d'accés a la justícia i els seus obstacles als mecanismes alternatius o complementaris i es posa l'accent, especialment, en l'aportació o el paper que les clíniques jurídiques, les universitats i les ONG tenen en la realització o aplicació dels drets.

  Cristina García Pascual insisteix en la importància d'entendre el dret d'accés a la justícia com un dret amb entitat pròpia i com el vehicle de transformació dels drets fonamentals de la teoria a l'aplicació pràctica. "Examinar i debatre la vinculació entre legitimitat de l'Estat, gaudi efectiu dels drets i mecanismes d'accés a la justícia és l'objecte d'esta recerca ara plasmada en llibre", ha explicat.

  "L'accés a la justícia és, sens dubte, una peça bàsica de l'engranatge d'un Estat de Dret, un dret fonamental i també un concepte central d'un àmbit més ampli com és la justícia", afirma la professora María José Añón, autora del primer capítol del llibre (El derecho de acceso como garantía de justicia: perspectivas y alcance). També són autores del llibre les professores Alicia Armengot, Ruth Mestre, Yolanda García Ruiz i María Dalli; i els professors José Antonio García Sáez i Ricardo Juan Sánchez.

  Uns altres assumptes tractats en l'obra són el compliment dels estàndards de qualitat establits en les normatives internacionals; la discriminació sobre el dret a la salut per als grups socialment amb major desavantatges; o el paper de les ONG, les clíniques jurídiques i les universitats en la construcció del Dret i com col·laboren amb els tribunals de justícia per a cercar la garantia de drets.

  Arran dels resultats obtinguts del primer projecte, Acceso a la justicia y garantía de los derechos en tiempos de crisis: de los procedimientos tradicionales a los mecanismos alternativos, finançat pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, se n'ha engegat un de nou: Transformaciones de la justicia, Autonomía, inequidad y ejercicio de derechos. Segons Cristina García Pascual, "són moltes les qüestions que hem pogut estudiar i debatre al llarg dels anys al nostre grup de recerca, però també són moltes els assumptes que queden per tractar en el llarg camí cap a la garantia dels drets i l'accés a la justícia".

  ocultar
  Investiguen els mecanismes d’accés a la justícia i la garantia dels drets en temps de crisis
  Pujar