12 de desembre de 2019 12/12/19

Un grup de la UV publica la primera anàlisi jurídica completa sobre el conflicte entre els taxis i les VTCs

Un grup de la UV publica la primera anàlisi jurídica completa sobre el conflicte entre els taxis i les VTCs - (foto 1)

  Un grup d'investigació de la Universitat de València acaba de publicar el primer anàlisi complet i exhaustiu sobre la regulació del transport col·laboratiu a Espanya. En el llibre s'hi analitzen els problemes de la regulació del taxi i com convindria millorar-la i flexibilitzar-la, però sobretot l'impacte social, econòmic i jurídic de l'aparició de nous actors, com ara els coneguts Uber o Cabify, i el seu model de negoci, per al que han d'utilitzar a Espanya les ja famoses llicències de Vehicles de Transport amb Conductor (VTC).

  El treball compta amb aportacions d'especialistes d'altres universitats i de les institucions de regulació del mercat dels transports. El llibre ha estat coordinat pels professors Gabriel Doménech Pascual, Ana María de la Encarnación Valcárcel i Andrés Boix Palop, tots tres del Departament de Dret Administratiu de la Universitat de València.

  'La regulación del transporte colaborativo', és el títol del llibre, que estudia no sols la situació espanyola, sinó també la que s'ha produït a països del nostre entorn, com el Regne Unit, França, Itàlia o els Estats Units. També s'analitzen les raons tradicionals de la reserva al sector públic del transport de viatgers en vehicles de turisme al món local i les raons per les quals, amb l'actual context social i econòmic, moltes d'elles ja no tenen raó de ser. Així mateix, s'expliquen les dinàmiques competitives generades per l'aparició de les plataformes digitals i els seus efectes positius (per exemple, per als consumidors i respecte dels preus o l'eficiència del sector), però també de l'altra cara del model (amb la precarització laboral que, per no existir regulacions ben fetes, també hem viscut). Per últim, i juntament amb estudis sobre els efectes de la congestió o de la contaminació a les ciutats, i des de la perspectiva de la mobilitat urbana sostenible, es planteja la necessitat d'una nova regulació, així com es fan propostes concretes sobre com es podria regular el sector, per aconseguir no només eficiència en la prestació, sinó equitat social, respecte als drets dels treballadors i una millor sostenibilitat socioeconòmica i ambiental de les ciutats i, molt particularment, dels centres urbans.

  El treball, que és el resultat final dels treballs que en la matèria porta duent a terme el Grup de Recerca de la Universitat de València REGULATION, especialitzat en l'estudi dels efectes de la regulació econòmica a Espanya i a la Unió Europea, a partir del finançament per sengles projectes de recerca competitius finançats tant pel Govern d'Espanya com per la Generalitat Valenciana, recull moltes de les ponències del primer congrés internacional sobre la regulació de l'economia col·laborativa, que es va fer a la ciutat de València l'any 2016.

  ocultar
  Un grup de la UV publica la primera anàlisi jurídica completa sobre el conflicte entre els taxis i les VTCs
  Pujar