23 de setembre de 2020 23/9/20

Les entitats socials ja poden presentar els projectes per a accedir a les subvencions de Participació Ciutadana

  L’Ajuntament de València, a través de la regidoria de Participació que dirigix Jordi Peris, ha obert una línia de subvencions dotada amb 215.000 euros per a projectes que fomenten el treball col·laboratiu entre la ciutadania. Les sol·licituds s’han de presentar en les juntes municipals de districte, on també s’ha previst realitzar tallers de formació perquè les associacions puguen fer viables les seues idees.

  Entre el 5 i el 10 de setembre es realitzarà un taller formatiu a cada junta municipal de districte i, a banda, s’ha organitzat un taller específic per a les AMPA, altre per a associacions de persones immigrants i un tercer per a la Federació d’Associacions de Veïns de València. “En total, deu tallers, amb els quals volem, amb la formació adient, reforçar la capacitat participativa dels col·lectius”, segons ha assenyalat Jordi Peris.

  La convocatòria de subvencions va destinada a entitats ciutadanes que desenvolupen projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l’associacionisme. El pressupost total per a les set juntes municipals és de 215.000 euros i la subvenció del projecte no podrà excedir de 2.500 euros.

  “Els projectes que tindran prioritat són aquells que fomenten la participació social organitzada i que potencien el treball en xarxa entre les associacions entre si i també entre estes i les institucions i la ciutadania”, ha destacat Peris. “En definitiva, el que volem es impulsar un vertader teixit associatiu a la ciutat.”

  A més, “es valoraran aquelles iniciatives que propicien els valors solidaris davant dels nous problemes socials, la convivència als barris, i la innovació en la forma de participació ciutadana, per mitjà de la formació de la ciutadania en l’ús, entre altres instruments, de les tecnologies de la informació”, ha afegit Peris.

  El termini de recepció de sol·licituds es va obrir el passat dia 1 de setembre i es tancarà el dia 20. A partir d’eixa data, una comissió tècnica –integrada pel president/a de la junta o persona en qui delegue, dos vocals i un/a tècnic/a de la junta municipal, un/a tècnic/a del Servici de Participació Ciutadana- adjudicarà els projectes, a partir del mes d’octubre, d’acord amb els criteris següents:
  - La iniciativa: promoció de la participació, qualitat, coherència i innovació.

  - L’entitat: adscripció a l’àmbit territorial de la JMD, dimensió, arrelament i democràcia interna.

  Punts addicionals: incorporar la perspectiva de gènere.

  Pujar