22 de setembre de 2020 22/9/20

Més del 50% dels col.legis públics de València cedixen els seus espais per a activitats esportives i culturals fora de l’ horari escolar

    Més de la meitat dels centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i Educació Permanent d'Adults cedeixen els seus espais per a la realització d'activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o associatives fora de l'horari escolar. Estes activitats poden ser organitzades per les AMPA del centre escolar o per altres entitats que realitzen activitats en el barri on se situa el centre.

    Segons els resultats d'un informe que ha donat a conéixer este dijous el Servei d'Educació, més del 50% dels col·legis públics de València cedixen les seues instal·lacions per a la realització d'activitats extraescolar, en una opció que abasta tan els centres públics d'Educació Infantil i Educació Primària, com Educació Especial i Educació Permanent d'Adults

    Tal com s’explica des de la Regidoria d’Educación, de cara a la utilització d'estes instal·lacions tenen preferència les activitats contemplades en la Programació Anual (PGA) de cada centre, que dissenyen els i les membres de la comunitat educativa (professorat, alumnat, pares i mares). Totes les activitats de la PGA que influixen en la planificació d'activitats dins de l'espai escolar i fora de l'horari lectiu són comunicades al Consell Escolar Municipal.

    Aquelles entitats alienes a la comunitat educativa del centre que desitgen fer ús de les instal·lacions escolars durant el període lectiu del curs escolar han de sol·licitar-lo al consell escolar del centre o al Consell Escolar Municipal. En qualsevol dels casos l'autorització la resoldrà el consell escolar del centre. Les sol·licituds d'activitats regulars a realitzar al llarg del curs escolar han de presentar-se abans del dia 15 de setembre. Les sol·licituds per a activitats ocasionals poden presentar-se durant tot el curs escolar amb almenys un mes d'anticipació a l'inici de les activitats per a les quals se sol·liciten les instal·lacions.

    Pujar