24 de novembre de 2020 24/11/20

Cultura Festiva obri una nova línia de subvencions per a activitats culturals i artístiques d'entitats sense ànim de lucre

Cultura Festiva obri una nova línia de subvencions per a activitats culturals i artístiques d'entitats sense ànim de lucre - (foto 1)

  El regidor de Cultura Festiva en l'Ajuntament de València, Pere Fuset, ha anunciat l'obertura d'una nova línia de subvencions per a ajudar econòmicament les entitats sense ànim de lucre que duguen a terme activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió d'aspectes de la cultura i el patrimoni festius de la nostra ciutat. En total, la convocatòria compta amb un pressupost total de 50.000 euros.

  "Amb estes ajudes arribarem a moltes entitats que contribuïxen decididament a ampliar el nostre patrimoni festiu però que s'han vist desatesos en el passat. Facilitarem molts projectes interessants que només necessitaven una xicoteta espenta econòmica per poder fer-se realitat", ha explicat Fuset.

  L'import de les subvencions no podrà superar el cost total de l'activitat subvencionada, ni aïlladament ni en concurrència amb unes altres ajudes, amb les quals sí seran compatibles. Tampoc el cost d'adquisició dels gastos subvencionats podrà ser superior al valor de mercat.

  Els gastos subvencionables són activitats de la cultura i el patrimoni festiu, com ara els elements materials de suport al muntatge de l'activitat i de disseny tècnic, les actuacions musicals, les manifestacions pirotècniques, la producció i edició de llibres, la producció d'exposicions, la celebració de conferències i seminaris, les cavalcades i la compra o el lloguer i la confecció de vestuari. Per contra, no seran subvencionables les activitats esportives, gastronòmiques o els viatges, ni les activitats per al manteniment de les entitats ni l'adquisició de béns mobles.

  Les sol·licituds per a participar en les convocatòries anuals es formalitzaran en models d'instància preestablits, que estaran a disposició en el lloc web de l'Ajuntament de València (). A més, es podrà realitzar la tramitació telemàtica de la sol·licitud accedint a la seu electrònica municipal.

  La convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que remetrà l'extracte al Butlletí Oficial de la Província de València, i en la seu electrònica i el web de l'Ajuntament de València.

  El termini de presentació de sol·licituds conclourà el pròxim 8 de setembre i les quanties es determinaran a través d'una baremació que avaluarà l'interés del projecte, el tractament de temàtiques poc difoses, la innovació, el foment de la participació de les dones, l'ús del valencià, l'amplitud de públic a què es dirigix l'activitat i la col·laboració entre entitats.

  El termini de justificació serà fins al 30 de setembre per a les entitats que hagen dut a terme l'activitat al llarg del primer semestre de 2017 i fins al 20 d'octubre per a la resta.

  Esta línia d'ajudes se suma a l'anunciada la setmana passada per a les festes tradicionals, populars o singulars. "Continuem destinant cada cèntim de què disposa la Regidoria de Cultura Festiva a les festes, al seu creixement i la seua difusió", ha destacat Fuset per finalitzar.

  Pujar