20 de gener de 2021 20/1/21

Els consells socials de les universitats valencianes varen celebrar divendres passat una primera trobada institucional

Els consells socials de les universitats valencianes varen celebrar divendres passat una primera trobada institucional - (foto 1)

  Els presidents i presidentes dels consells socials de les universitats públiques valencianes han mantingut avui divendres una trobada en l’edifici històric de la Universitat de València, primera reunió després que el passat 15 de febrer el Consell de la Generalitat aprovara la renovació de les presidències d’aquests òrgans universitaris de participació social.

  Varen assistir María Emilia Adán (presidenta del Consell Social de la Universitat de València i convocant de la reunió), Mónica Bragado, presidenta del Consell Social de la Universitat Politènica de València, Adolfo Utor, president del Consell Social de la Universitat d’Alacant, Sebastián Pla, president del Consell Social de la Universitat Jaume I, i Joaquín Pérez, president del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, així com els secretaris i secretàries d’aquests òrgans.

  Els consells socials són els òrgans col·legiats universitaris de participació de la societat valenciana en les universitats, i els correspon donar suport a la col·laboració entre aquests àmbits, promoure l’adequació de l’oferta d’ensenyaments universitaris i de les activitats culturals, científiques i d’investigació a les necessitats socials, i supervisar les actuacions econòmiques de la universitat i el rendiment dels seus serveis.

  Trobades com la d’avui estan dedicades a l’anàlisi del sistema universitari públic valencià, el debat de propostes comunes per a millorar la seua eficiència, i la coordinació de diverses actuacions dels diferents consells socials en l’àmbit de les seues competències, tot això en benefici conjunt de les universitats que integren aquest sistema.

  La meta dels consells socials valencians és tenir les millors universitats públiques, fomentar i canalitzar la participació social en forma d’iniciatives i idees, i donar suport a l’intercanvi, la innovació i la transferència del coneixement com a resposta de la universitat a les demandes socials.

  Pujar