26 de setembre de 2020 26/9/20

El Consell Escolar eleva a la Conselleria d' Educació l' avanç de resultats del ii informe sobre el mapa escolar

El Consell Escolar eleva a la Conselleria d' Educació l' avanç de resultats del ii informe sobre el mapa escolar - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  El Consell Escolar eleva a la Conselleria d' Educació l' avanç de resultats del ii informe sobre el mapa escolar - (foto 2)

  El Consell Escolar, espai en el qual estan representats tots els components de la comunitat educativa municipal, ha aprovat en la seua sessió ordinària elevar el II Informe sobre el mapa escolar de la ciutat a la Conselleria d'Educació de la Generalitat. En esta trobada realitzada a l'edifici de Tabacalera, s'han presentat els principals resultats de l'informe «Zonificació i admissió de l’alumnat als centres escolars de la ciutat de València», elaborat per un equip multidisciplinari d'investigació format per 14 professors i professores de la Universitat de València.

  L'informe se centra a fer un diagnòstic sobre els processos d'inscripció i matriculació de l'alumnat local. Per això s'ha valgut de les dades empíriques proporcionades per la conselleria per a analitzar el mapa escolar de València. «És necessari que les polítiques públiques es basen en evidències científiques i no en pressuposts ideològics. La universitat pública és la institució més adequada per a realitzar la investigació perquè té professionals amb la capacitat per a fer-ho i el prestigi acadèmic requerit», ha declarat la regidora d'Educació i Acció Cultural, María Oliver.

  El reglament del Consell Escolar establix en l’article 4.b l'obligatorietat que este informe s’elabore de forma anual. «No obstant això, fins a esta legislatura el Consell Escolar mai havia abordat esta funció. La investigació ha comptat amb les dades proporcionades per la Conselleria d’Educació. Cal posar en valor les universitats públiques i la col·laboració entre institucions, que poden i han de recórrer als seus sabers per a millorar les polítiques municipals», ha assenyalat la regidora.

  L'informe considera que «el districte únic és inadequat per a mitigar la segregació escolar». Ressalta també, entre les conclusions, que «el criteri més important en l'elecció de l'escolarització per a les famílies és la proximitat». «Per això, esta és el principal mecanisme per a garantir la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies i, per tant, la principal acció de l'Administració per a garantir un major exercici d’esta llibertat d'elecció és incrementar la proximitat dels centres educatius als seus domicilis», diu l'informe.

  «EL DISTRICTE ÚNIC SEGREGA L'ALUMNAT»

  Segons este informe, «el concepte de segregació escolar fa referència a una xarxa educativa en què es diferencien els perfils socials de l’alumnat». Afirma, també, que «conduïx a un tipus de xarxa escolar amb un perfil d'alumnat homogeni dins dels centres i heterogeni entre els diferents centres. És a dir, es generen escoles gueto i es trenca així l'ascensor social de l'educació i la igualtat d'oportunitats, de manera que augmenta al seu torn la desigualtat social».

  En l'estudi consta que «la segregació escolar analitza la concentració en determinades escoles d'alumnat amb famílies que tenen uns nivells econòmics i culturals més elevats o d'escolars procedents de famílies socialment desfavorides, alumnat immigrant o amb necessitats educatives especials. El fenomen de la segregació escolar compromet la funció d'igualació d'oportunitats pròpia de l'educació i té efectes en els resultats educatius diversos de la comunitat escolar». A més, també s’hi recull que «la segregació escolar reduïx les probabilitats d'interacció de xiquets i xiquetes amb iguals d'altres contextos socials i disminuïx les seues oportunitats a l’hora d’adquirir aptituds socials i vitals completes».

  Així mateix, l'informe explica que «el fenomen de la segregació escolar socioeconòmica compromet greument la funció d'igualació d'oportunitats pròpia de l'educació. [...] Un és la segregació residencial però no n’és l'únic. La segregació escolar es promou també des de les decisions de política educativa, decisions com el foment de mecanismes de quasi mercat que potencien opcions d'elecció de centre, l'establiment d'un districte únic o la publicació de rànquings de centres segons els resultats de proves estandarditzades externes en centres d'Educació Infantil i Primària i d'Educació Secundària. La delimitació dels districtes escolars en si mateixa no ho és».

  D'altra banda, l'estudi afirma que «la zonificació única (districte únic) per a la ciutat de València és inadequada per a garantir l'accés equitatiu a l'educació, mitigar la segregació escolar o garantir el dret a l'elecció de centre de totes les famílies. Però una política de zonificació sense accions específiques que compensen els efectes de la segregació residencial tampoc és la solució per a la reducció de la segregació escolar».

  L'estudi es pot consultar íntegrament en l’enllaç següent:

  https://www.uv.es/erisost/19_04_02_Informe_Mapa_Escolar_Zonificacion.pdf

  Pujar