27 de novembre de 2020 27/11/20

El Claustre de la UV aprova l'informe de gestió del rector

  El Claustre de la Universitat de València ha aprovat aquest dilluns l'informe de gestió presentat pel rector, Esteban Morcillo, qui ha tornat a reclamar una baixada de les taxes i una millora del finançament del sistema d'universitari públic valencià. El Claustre també ha aprovat el Pla Operatiu 2018, que ha estat presentat pel vicerector d'Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació, Juan Luis Gandía.

  En el seu informe, el rector ha oferit les grans xifres de la Universitat de València, que continue sent la universitat de referència del sistema d'ensenyament públic superior valencià. És tant la universitat que més estudiantat té, com la que gestiona l'oferta més completa de titulacions de grau i de postgrau. També destaca en investigació, i les seues publicacions en revistes de prestigi representen el 42,3% del total de les universitats valencianes.

  Entre altres aspectes, Esteban Morcillo ha recordat que la de València és la segona de tot Europa en recepció d'estudiants Erasmus, i la primera presencial a acollir estudiantat amb alguna discapacitat.

  Els aspectes més preocupants, en la seu opinió, deriven del preu de les taxes, que comprometen l'efectiva universalització de l'ensenyament superior, però ha expressat la seua confiança en una baixada per als propers cursos, que haurà d'anar acompanyada d'una política justa de beques.

  Esteban Morcillo s'ha mostrat satisfet per les convocatòries aprovades per la promoció i estabilització del professorat, després d'anys de congelació, així com de l'inici del reconeixement de la carrera professional per al PAS de la Universitat.

  L'informe complet del rector es pot consultar en: http://links.uv.es/HEtbE6a

  Pla Operatiu 2018

  Per la seua banda, el vicerector d'Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació, Juan Luis Gandía, ha exposat el Pla Operatiu 2018, document orientador de la política general universitària i del pressupost de 2018. En el context macroeconòmic general, Gandía ha detallat les perspectives favorables de creixement de l'economia espanyola, però també els problemes persistents d'endeutament i, en el cas valencià, d'infrafinançament, que té una incidència directa en la situació de les universitats.

  Juan Luis Gandía ha recordat les xifres de deute de la Generalitat amb la Universitat de València que, al marge de l'anomenat deute antic, se situen en dues mensualitats retardades de la subvenció ordinària (38 milions), més 22,40 milions euros per altres conceptes. També altres entitats públiques i privades mantenen un deute de 26,20 milions d'euros.

  El document complet es pot consultar en: http://links.uv.es/0h5Vz3f

  En el torn obert de paraules, Nèstor Beltrán, del BEA, ha criticat la forma en què s'ha gestionat l'ocupació durant un mes i mig de l'edifici del col·legi major Lluís Vives. El degà de Filosofia, Jesús Alcolea, ha demanat suport als manifestos aprovats en el darrer Consell de Govern de suport a les assignatures de Filosofia i Matemàtiques en Secundària. I Celedonia Igual ha reclamat la continuïtat del màster en polítiques d'envelliment.

  Pujar