1 de desembre de 2020 1/12/20

Ciutadans apel·la als convenis amb col·legis professionals per a la solució de l'embós de llicències

  • Els regidors Estellés i Camarasa aseguren que la concessió de llicències d'obra i activitat continuen acumulant "retards inassumibles per al ciutadà i per a l'activitat econòmica de la ciudad"

Els regidors de Cs Narciso Estellés i Manuel Camarasa han denunciat que "la concessió de llicències d'obra i activitat continuen acumulant retards inassumibles per al ciutadà i per a l'activitat econòmica de la ciudad" i han sigut crítics amb l'efectivitat de les mesures realitzades pel tripartit fins al moment amb la contractació de tècnics en la plantilla, després amb l'aprovació del Projecte de Dinamització d'Activitats i Obres, i finalment amb les últimes mesures anunciades".

Després de l'aprovació en Junta de Govern Local que la Regidoria d'Urbanisme encarregarà a una empresa externa els servicis d'emissió d'informes previs de validació de projectes i la recopilació de documentació tècnica, Narciso Estellés hi ha assenyalat que: "Si bé com a mesura d'urgència no ens oposem, no creiem que la gestió privada siga la millor solució per a 'desatascar' l'embut burocràtic de les llicències, màximament quan com a antecedent hi ha un Conveni entre l'Ajuntament i el Col·legi Oficial d'Arquitectes des de 1991 amb esta mateixa finalitat".

El regidor Narciso Estellés ha anunciat, com a mesura d'urgència per a acurtar els intolerables temps d'espera, una moció per a la pròxima Comissió de Desenrotllament Urbà a fi de reactivar i ampliar la finalitat dels convenis amb col·legis professionals competents. En paraules de Narciso Estellés: "Devem donar resposta tant a les llicències d'obres com a les d'activitat; és per això que proposarem, a més de la reactivació del Conveni ja subscrit, una ampliació de competències per a acollir a les llicències d'activitat i la incorporació d'altres convenis amb la resta de Col·legis Professionals competents".

Per la seua banda, el regidor Manuel Camarasa ha declarat respecte d'això que: "Al principi de la legislatura es va anunciar que s'encarregaria una auditoria externa per a avaluar la distribució del personal i modificar-la atenent a la realitat de càrrega de treball de cada servici. A hores d'ara seguim sense saber res d'ella i hi ha servicis, com el Servici de Llicències Urbanístiques d'Obres d'Edificació, que històricament han patit un dèficit important de personal que ningú ha volgut afrontar ni resolver".

Per a finalitzar, Camarasa ha comentat: "El tripartit està buscant solucions fora que passen per abans analitzar, valorar i optimitzar els recursos que ja es tenen dins de l'Ajuntament".

Pujar