27 de setembre de 2020 27/9/20

El Cabanyal mesura la contaminació de barri causada pel trànsit

El Cabanyal mesura la contaminació de barri causada pel trànsit - (foto 1)
  • L´Ajuntament instal.la el primer punt de mesurament de contaminants en el Cabanyal-Canyamelar

La ciutat de València compta en l'actualitat amb una Xarxa de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica per a mesurar de forma continuada els nivells dels contaminants, provinents fonamentalment de les emissions del trànsit rodat, i que poden incidir en la salut de les persones. En breu estos mesuraments es completaran amb els provinents del primer punt de mesurament de contaminants que acaba d'instal·lar-se en la zona exterior del Centre Municipal d'Activitats Per a Persones Majors (CMAPPM) Cabanyal- Canyamelar, situat al carrer del Doctor Lluch.

El regidor de Qualitat Acústica i de l'Aire de l'Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, ha destacat que amb esta nova estació de mesurament “ampliem la xarxa de mesuradors per a conèixer al detall totes les fonts de contaminació atmosfèrica que afecten greument la salut de les persones, per a així poder actuar i avançar en la seua reducció segons el desig i les peticions de la ciutadania”.

La cabina instal·lada és la primera que se situa a l'entorn del Cabanyal-Canyamelar. Una vegada ubicada en el recinte del CMAPPM ara es procedirà a ultimar detalls de muntatge i posada en servici, per la qual cosa l'estació s'estima que estarà plenament operativa per a Nadal. A més, l'any que ve se n'instal·larà una segona, segons ha avançat Grezzi.

La proposta d'intervenció consistix, per tant, en la implantació de dos cabines de mesurament de la contaminació atmosfèrica dins de l'àrea de l'àmbit d'estudi, que abasta una extensió de més d’1,5 milions de metres quadrats, a fi de tindre informació detallada tant dels nivells dels principals contaminants atmosfèrics típicament urbans que presenten incidència sobre la salut de les persones i que estan legislats, com són el diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió de grandària inferior a 10 i a 2,5 micres (PM10 i PM2,5, respectivament) -considerats paràmetres indicadors de la qualitat de l'aire en ambients urbans en els quals el trànsit rodat n’és la principal font emissora-, com de la repercussió atmosfèrica que representen els treballs urbanístics i de reordenació del trànsit previstos en el barri.

Amb estes cabines es podrà comptar amb dades objectives per a la presa de decisions municipals amb vista a la reducció de la contaminació atmosfèrica en este barri, oferint dades accessibles tant per al personal tècnic que duga a terme les actuacions previstes com per a la població en general, a través de la plataforma de gestió del barri.

El cost total de l'actuació, incloent sengles cabines, és de 120.000 euros, amb càrrec a l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) del Cabanyal-Canyamelar.

Pujar