2 de desembre de 2020 2/12/20

La Banda del Palmar comptarà amb un local definitiu per poder assajar després de 100 anys

    La Societat Musical Instructiva d'El Palmar comptarà amb una nova sala d'assajos per a la seua banda de música. Les obres de remodelació de l'aula d'infantil de l'antiga escola del poble, les quals, tot i que no tenen data d'inici estan confirmades, brindaran a la SM El Palmar un espai on desenvolupar la seua activitat cultural. Així Mateix, des de l'Alcaldia del Palmar i amb el vistiplau de l'Ajuntament de València, s'ha elaborat un document que regula la cessió i ús de les instal·lacions.

    Es tracta d'unes obres que segons la resolució de cessió d'ús del local, consistirà en la «reordenació i habilitació de l'edifici mitjançant la redistribució de part de la planta baixa intervenint en vestíbuls, cuina, gimnàs i condícia adjacent a aquest per a adaptar-ho a les noves necessitats dels usuaris».

    És una demanda històrica de la banda, ja que esta des de l'any de la seua fundació, el 1917, «mai ha comptat amb un local propi», explica Raquel Romero, actual alcaldessa d'El Palmar. Des de l'Ajuntament del Palmar, agraixen a la Cooperativa Valenciana d'Agricultors del Palmar i a Enrique Bru, músic i propietari del Restaurant Albufera, per la cessió d'espais i «el suport prestat per estos a l'activitat artística i cultural de la banda i al seu compromís per mantenir viu l'esperit del poble».

    D’altra banda, una vegada es va diagnosticar la urgència de dotar la banda de música d'unes condicions dignes -el local anterior mancava de condicions necessàries com la climatització- per a la pràctica de la seua activitat musical, l'Alcaldia del Palmar i la Regidoria de Pobles de València, han treballat conjuntament.

    Pujar