25 de novembre de 2020 25/11/20

La JGL aprova demà l'adjudicació del contracte de les obres per a la recuperació i conservació del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta

La JGL aprova demà l'adjudicació del contracte de les obres per a la recuperació i conservació del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  La JGL aprova demà l'adjudicació del contracte de les obres per a la recuperació i conservació del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta - (foto 2)

  L'alcalde de València, Joan Ribó, ha assenyalat que «l'Església i el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta constituixen un àmbit del màxim interés patrimonial i històric». «És per això,  que l'objectiu que es pretén amb el present Projecte és el de conéixer el subsol arqueològic del monestir de Sant Vicent de la Roqueta i del seu entorn i, si escau, definir les línies bàsiques de recuperació i conservació de les restes d'interés que puguen aparéixer per a la seua integració en el nou projecte de ‘Posada en valor’», ha afegit.

  Així mateix, la formalització del contracte s’efectuarà en un termini màxim de 15 dies després de que es reba la notificació d'adjudicació i es publicarà en el perfil de Contractant de l'Ajuntament de València, allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

  D'altra banda, l'església i el monestir formen part del catàleg de Béns i Espais Protegits del PGOU de València i van ser declarats Bé d'Interés Cultural amb la categoria de Monument Nacional l'any 1978, havent sigut aprovat el Pla Especial de Protecció de l'Entorn del BIC per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de València, el 25 d'abril de 2018.

  Pujar