27 de novembre de 2020 27/11/20

Ajudes de fins a 240 euros per al lloguer d'habitatges a València

Ajudes de fins a 240 euros per al lloguer d'habitatges a València - (foto 1)
  • Aquestes ajudes de l'Ajuntament de València cobreixen el 40% del lloguer i es donaran a més de 1.200 unitats familiars

MÉS FOTOS
Ajudes de fins a 240 euros per al lloguer d'habitatges a València - (foto 2)
Ajudes de fins a 240 euros per al lloguer d'habitatges a València - (foto 3)

La regidora d'Habitatge, Isabel Lozano, ha informat este matí que l'Ajuntament subvencionarà amb un percentatge del 40% el lloguer de 1.227 unitats de convivència de la ciutat de València amb rendes brutes anuals inferiors a 22.568 euros. L'import total d'estes ajudes per a fer front a lloguers que no poden superar els 600 euros mensuals ascendix a 2 milions d'euros.

A esta convocatòria d'Ajudes al Lloguer de la Ciutat de València, corresponent a 2019 i dotada amb dos milions d'euros, es van presentar un total de 3.123 sol·licituds, de les quals han resultat beneficiàries 1.277 unitats de convivència que voran subvencionat el seu lloguer mensual durant un any amb el 40% del seu import. Els lloguers subvencionats no poden superar els 600 euros al mes.

Isabel Lozano ha recordat que esta és la quarta convocatòria d'Ajudes Municipals al Lloguer. “Cal destacar que hi ha hagut 1.278 sol·licituds excloses per no reunir els requisits i que, d'elles, 469 ho han sigut per incompatibilitat, perquè ja rebien ajuda de lloguer de la Generalitat».

S'ha referit la regidora d’Habitatge a l'increment del preu màxim de lloguer subvencionable contemplat en les quatre convocatòries hagudes fins ara. En la de 2016 va ser de 450 euros; en 2017 es va pujar a 500 euros «per a adaptar-nos a la realitat d'augment del preu de lloguer que patien la nostra ciutat»; i ja en les dues últimes convocatòria, 20118 i 2019, «el preu màxim de lloguer subvencionable ha pujat a 600 euros mensuals».

Isabel Lozano ha assenyalat que el criteri que més prima a l'hora d'atorgar este ajudes és l'econòmic. «Els ingressos de la unitat familiar, de la unitat de convivència, ha de ser inferiors a tres vegades el Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), és a dir fins a un màxim de 22.568 euros

En quan a l’import dels lloguers subvencionats , un 15% son  lloguers per davall de 300 euros;  el 50’7% lloguers de 300 i 400 euros mensuals; el 30% lloguers entre 400 i 500 euros; un 7’2%  lloguers de més de 500 euros però menys de 600 euros mensuals.

Quant al perfil dels demandants, «el 69% són dones les que sol·liciten l'ajuda», i respecte a la distribució per districtes, «el que més beneficiaries  d'ajudes té és Rascanya, seguit de Quatre Carreres, Jesús, Camins al Grau i Olivereta. Per nacionalitats, el 61% dels beneficiaris tenen nacionalitat espanyola; un 4’9 són de nacionalitat nigeriana i una 4’07% de nacionalitat pakistanesa.

Ha destacat Isabel Lozano que en la convocatòria de 2019 's’ha produït un descens del nombre de sol·licitants respecte a la de 2018.  «Esta convocatòria és una acció política per a ajudar a compensar la pujada de preus a la ciutat de València i aconseguir que més famílies tinguen un lloguer assequible. Se posa el focus en les persones que tenen menys ingressos i menys capacitat de pagament recursos limitats'

Pujar