25 de maig de 2020 25/5/20

Abonaments verds en l’agricultura per a reduir l’efecte d’hivernacle

Abonaments verds en l’agricultura per a reduir l’efecte d’hivernacle - (foto 1)
  • És el que proposa un estudi de la Universitat de València

Actualment, a la regió mediterrània una gran quantitat de residus procedents de la poda o el restoll de les collites s’incineren, fet que emet gasos d’efecte d’hivernacle i provoca riscos per a la salut de les persones i el medi ambient. En altres casos, sovint aquestes restes es deixen en el camp, la qual cosa pot danyar els arbres en afavorir la proliferació de determinats ceps de fongs en els troncs. D’altra banda, la utilització d’herbicides pot ser substituïda per la sembra d’espècies vegetals per a evitar el creixement de determinades adventícies i que són utilitzades com a abonament verd.

La proposta desenvolupada per la Universitat de València i l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) es basa a afavorir el reciclatge de les restes de poda i fomentar els adobs verds o cultius que aporten la seua biomassa al sòl abans de la floració, amb els quals es redueix el risc fúngic i l’aparició d’insectes perjudicials. L’aplicació d’abonaments verds, elaborats amb cultius vegetals i restes de poda, produeix un increment significatiu en la producció de determinats cultius.

D’altra banda, afavorir la fixació de carboni orgànic en els sòls, així com incrementar el seu contingut de matèria orgànica són aspectes molt importants per a pal·liar els efectes del canvi climàtic. Després de les roques i els oceans, els sòls constitueixen el principal embornal de carboni del planeta (més del doble que l’atmosfera i la vegetació conjuntament).

A més, evitar la incineració dels restolls i les restes de poda, i incorporar-los als sòls dels agrosistemes, contribueix al reciclatge de la matèria orgànica i els nutrients, a reduir les emissions de CO₂ a l’atmosfera, així com a l’increment dels estocs de carboni en els sòls. Tot això ajuda a millorar la qualitat dels sòls i mitigar l’efecte d’hivernacle.

El projecte també suposa un nou enfocament per a la valorització dels residus agrícoles, els quals deixen de ser incinerats en els camps o traslladats a abocadors o plantes de tractament, per a realitzar in situ el procés de reciclatge. A més, el maneig adequat de les restes de poda, els restolls i les cobertes vegetals incrementa la fertilitat del sòl i contribueix a la balança del cicle hidrològic, ja que disminueix l’evapotranspiració, incrementa la capacitat d’emmagatzematge d’aigua en el sòl i augmenta la recàrrega dels aqüífers.

Per tot això, el projecte és una aposta clara cap a la sostenibilitat i una contribució més en la lluita per a mitigar els efectes del canvi climàtic en l’àrea mediterrània, destaquen des dels grups d’investigació.

La proposta (AGCOOP_B/2019/017) està finançada per l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària de la Generalitat Valenciana i per la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Universitat de València

Universitat de ValènciaEntrar en el especial
Pujar