27 de novembre de 2020 27/11/20

LA UNIÓ denuncia que els consumidors paguen cada vegada més pel menjar mentre baixa l'IPC general i el preu als llauradors

  • Segons les últimes dades de l'EUROSTAT

LA UNIÓ de Llauradors denuncia, després d'analitzar les dades publicades recentment per l'Eurostat, el gran desequilibri en el mercat alimentari que no arreplega la baixada de l'IPC general i que augmenta el preu als consumidors i els baixa als productors. Segons les últimes dades de l'Eurostat el HICP (Harmonised Indices of Consumer Prices) general a Espanya en els últims deu mesos ha patit una deflació del 0,96%, mentre que el paquet específic dels aliments s'ha incrementat en un 1,15%.

LA UNIÓ, qui ja denunciara aquesta situació en 2015, constata la continuïtat de la tendència en 2016 de desequilibris de la cadena alimentària, “amb un negoci alimentari pròsper per a indústria i distribució a costa de llauradors i ramaders i de famílies, agreujant la situació d'aquelles econòmicament més vulnerables en tractar-se d'augments de preus en béns de primera necessitat”.

L'Oficina d'Estadístiques de la Unió Europea permet determinar, a través de les dades oferides actualitzades, l'evolució seguida per l'índex harmonitzat de preus al consum. Des d'octubre de 2015 en el conjunt dels 28 països de la Unió Europea l'índex general acumula una deflació del 0,09%, la qual cosa reflecteix una caiguda dels preus al consumidor contrària a l'increment del 0,16% que s'ha produït en l'apartat específic d'alimentació, amb especial incidència en les fruites, que han experimentat un encariment del 4,15%.

Aquest desigual comportament entre l'IPC general i el dels aliments és molt més acusat a Espanya, on la deflació general en el mateix període ha sigut major que l'europea, un 0,96%; i la pujada dels aliments ha sigut superior, un 1,15% a la mitjana comunitària, amb una pujada molt important particularment de les fruites, del 12,35%.

En capítols significatius de l'alimentació els preus han tingut també a Espanya una evolució més desfavorable al consumidor que en la resta de la UE. Un exemple clars és el de de les hortalisses que s’han abaratit a Espanya un 0,55% mentre la disminució en la Unió Europea és del 0,94%. O també la llet, formatges i ous que, mentre que a Europa han baixat més, a Espanya només 0,97%.

L'encariment en el conjunt de l'alimentació dels preus al consumidor a Espanya coincideix, a més, amb una baixada dels preus a la producció. Sobre la base de les dades d'índexs de preus percebuts pels llauradors, dels quals el MAGRAMA ha publicat com a última dada el corresponent al mes d'abril, els llauradors i ramaders haurien percebut pels seus productes entre octubre de 2015 i abril passat un 4,67% menys.

Les anteriors dades apunten al fet que es manté durant el que va del present any la tendència que ja denunciara LA UNIÓ sobre l'ampliació de la bretxa que separa cada vegada més els preus que rep el llaurador i ramader i els que paguen els consumidors. “En un context deflacionari, una cosa tan bàsica com l'alimentació, li costa cada vegada més cara als europeus i, encara més, als espanyols”, denuncien des de l'organització. “Açò és un símptoma de desequilibris greus en la cadena alimentària que la vigent legislació, per falta d'ambició política, i els actuals instruments, per escassetat de mitjans, no estan sent capaços d'atallar”, assenyalen. LA UNIÓ considera que el futur govern que arribe a formar-se ha de prendre consciència d'aquesta situació i abordar-la com una prioritat.

Pujar