20 d’octubre de 2020 20/10/20

Torrent aprova adaptar les seues estructures per a complir el Pla Integral de Residus valencià

  • El grup municipal de Compromís fou l’impulsor d’aquesta mesura, que comptà addicionalment amb el suport de Socialistes, Populars i Ciudadanos i amb l’únic vot en contra de VOX

  • Pau Alabajos: “L’adaptació i el compliment del pla valencià de residus és fonamental si ens prenem de manera seriosa l’emergència climàtica”

El 5 d’abril de 2019 entrà en vigor el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, PIRCV. El portaveu de Compromís, Pau Alabajos, explicà la necessitat d’aprovar aquesta moció al Ple, celebrat ahir 6 de febrer, donat que les determinacions arreplegades al Pla Integral de Residus operen, amb caràcter vinculant i normatiu, sobre tots els residus generats en l’àmbit territorial valencià.

En línia amb el PIRCV, des de Compromís demanden que la prevenció i la pedagogia sobre la importància del reciclatge siga fonamental per a assolir els objectius de lluita contra el canvi climàtic i la millora de la salut humana i mediambiental. Així la norma, dins dels Plans Locals de Residus, obliga que les entitats locals disposen de la figura de l’educadora ambiental, les quals informaran i assessoraran la ciutadania, les empreses i els comerços sobre el compliment de la normativa en matèria de gestió de residus i bones pràctiques mediambientals. En aquest cas a Torrent li correspondria obligatòriament disposar de 4 educadors ambientals a jornada completa abans de l’1 de gener de  2021.

Alabajos va remarcar el paper de les entitats locals en matèria de reutilització i reciclatge, més si cap quan són de manera directa les responsables del servei de recollida de residus, així com també de l’aprovació i execució del plans locals de residus.

Els diferents governs municipals de Torrent no han implantat sistemes de reciclatge que permeten separar els residus orgànics, o bioresidus, dels inorgànics, també anomenats com a resta, motiu pel qual des de Compromís avisen que “estaran vigilants sobre l’aplicació del PIRCV a Torrent”.

Pujar