30 de novembre de 2020 30/11/20

Guanyant Torrent continuarà demanant l’aplicació d’un nou model comercial

  • La coalició denuncia la "manca de sensibilitat" de l’Ajuntament i insta a dissenyar-lo a base de consens entre els actors del sector

"Guanyant Torrent, n’és conscient que el xicotet comerç del poble és l’autèntic vertebrador de l’economia de petita escala i esdevé vertebrador de la vida en aquelles zones on no arriben les grans cadenes per falta d’atractiu comercial. Però a més d’això, aquesta xarxa comercial de proximitat, evita una concentració excessiva de l’oferta en determinats eixos de la localitat".

En aquest sentit, aquesta coalició ciutadana opina que el model comercial torrentí ha de ser el resultat del consens entre els actors del sector i ha de contribuir a la creació de llocs de treball. Per això, Guanyant Torrent "defensarà sempre un model de comerç que resulte vertebrador d’un tipus de societat on es garantesca la supervivència del xicotet comerç, la regulació dels horaris comercials i si cal, s’entrebanque l’entrada de cap altra gran superfície o cadena comercial que no estiga radicada en la població".

D’aquesta manera, Guanyant Torrent està disposada a defensar els projectes que continguen inversió pública i proposarà eixos d’actuació i zones d’activitat, perquè, segons el regidor Jaume Santonja “aquestes actuacions han de contribuir a millorar internament la ciutat i també a reconnectar-la amb el seu entorn metropolità”.

Així doncs, la plataforma ciutadana proposa la realització d’un estudi de l’activitat econòmica del municipi i captació de mitjans per a promoure la diversificació econòmica. El regidor Santonja assegura que “s’han de crear instruments municipals que canalitzen recursos financers públics per desenvolupar la vila des del punt de vista econòmic i en favor del foment de l’ocupació”.

En el camp del xicotet comer, al programa electoral de Guanyant Torrent, se subratlla la necessitat de fer-li costat decidit a l’agricultura, tot i apostant per la diversificació agrícola, la creació d’espais de comercialització directa dels productes agrícoles de collites locals i el foment de l’agricultura ecològica.

Però a més d’això, "Guanyant Torrent està per l’assessorament i el suport a la creació de nous negocis i als ja establerts, acompanyant l’empresa novella en el control d ela seua activitat i en la captació de les ajudes públiques i privades disponibles. Aquesta acció hauria de fer-se en col·laboració amb el Club de Gerents i amb el concurs dels representants dels actuals sectors econòmics municipals, mitjançant la creació d’un Consell Econòmic i Social eficaç i eficient".

Pujar