14 de novembre de 2019 14/11/19

El govern del PSOE de Torrent aprova la comptabilitat del 2018 amb el vot de qualitat de l’Alcalde Ros en abstindre’s els dos regidors de Cs

  • La resta de grups del Consistori (PP, Compromís i Vox) votaren en contra, tot i que Vox havia votat a favor en la primera Comissió d’Hisenda

  • Els únics grups municipals que reclamaren contra als comptes varen ser el PP amb 38 reclamacions i Compromís amb 54

Pau Alabajos (Compromís): “La comptabilitat de l’Ajuntament de Torrent no representa la seua imatge fidel en no aportar dades fiables del seu immobilitzat, no tindre registrat el patrimoni públic del sòl i no enllaçar la comptabilitat amb l’inventari de béns”.

Durant el Plenari celebrat el passat 7 d’octubre l’Ajuntament de Torrent va aprovar els comptes generals de l’Ajuntament, les seues empreses municipals i els seus organismes autònoms. Aquesta sessió no va estar exempta de polèmica, tant pel sentit de la votació de cada grup, com per l’estranya matemàtica que es va donar per a la seua aprovació.

Prèviament, en la primera Comissió Informativa d’Hisenda el grup municipal de Vox va canviar de criteri per dues vegades en manifestar primer que anava a votar en contra, per a acabar votant a favor en eixa mateixa sessió.

Ja en el ple extraordinari final, convocat a tal efecte, la comptabilitat municipal del 2018 va estar aprovada pels 11 regidors del PSOE, amb l’abstenció dels 2 regidors de Ciudadanos en no presentar cap reclamació al text; i els vots en contra dels 8 regidors del Partido Popular, els 2 de Compromís i 1 de Vox, en no acudir l’altre representant d’aquesta formació al Plenari en qüestió.

Com que el sentit de la votació donava 11 vots a favor, 11 en contra i 2 abstencions, - per tant, un empat -, va resoldre’s a favor pel vot de qualitat de l’Alcalde Jesús Ros.

Per a Compromís per Torrent la comptabilitat municipal mai ha representat la imatge fidel de l’Ajuntament com a conseqüència de la total falta d’amortització del seu immobilitzat, impedint per tant dotar una part dels seus recursos per a reposar vehicles, equips, fer manteniment, etcètera. Açò significa addicionalment que els valors patrimonials que figuren en la comptabilitat municipal no representen el seu valor real, o dit d’una altra manera, no són de fiar. Bona prova d’aquesta afirmació són les 21 reclamacions acceptades per la Intervenció Municipal, que a més a més any rere any són les mateixes sense que cap govern pose els mitjans ni la voluntat política per a solucionar-les, ha afirmat el portaveu de Compromís.

Finalment, Alabajos va denunciar que “l’Ajuntament encara no disposa tampoc d’una relació del seu patrimoni municipal del sòl, ni d’un inventari enllaçat amb la comptabilitat, tal i com obliguen les Ordres del Ministeri d’Hisenda. Tampoc no elabora cap relació de resultats cost-benefici per a saber si els objectius de les delegacions o regidories s’estan aconseguint, i sobretot per a conéixer si els resultats de les polítiques que s’han implementat són òptims o deficients. Hi ha per tant una falta absoluta d’informació i control sobre el grau d’eficàcia dels programes municipals que reben recursos del pressupost”.

ocultar
El govern del PSOE de Torrent aprova la comptabilitat del 2018 amb el vot de qualitat de l’Alcalde Ros en abstindre’s els dos regidors de Cs
Pujar