22 de gener de 2020 22/1/20

Compromís per Torrent proposa la canalització de l’aigua pública al barri del Realó

  • Pau Alabajos: “Hem inclòs l’obra com una esmena a les inversions financerament sostenibles de 2019 proposades pel govern municipal”

El grup municipal de Compromís, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos ha presentat una proposta perquè l’aigua pública puga arribar al Barri del Realó de Torrent.

Aquesta s’ha materialitzada mitjançant una esmena al projecte d’inversions financerament sostenibles projectat pel govern municipal, el qual haurà d’aprovar-se properament en un Ple municipal.

L’esmena proposa subvencionar el 40% de la xarxa exterior i interior d’abastiment d’aigua potable al Barri de Sant Josep de Montehermoso  de Torrent (Realó), consistent en calcular aquest percentatge sobre la base del pressupost estimatiu d’1.248.564,62€ que la pròpia regidora d’urbanisme va facilitar a les veïnes i veïns d’aquest barri. Aquest pressupost de data 2017, incloïa demolicions, moviments de terres, reposicions, arquetes, canalització, senyalització i seguretat, gestió de residus, control de qualitat i imprevistos, afegint un 16% de benefici industrial més un 16% d’I.V.A.

El crèdit extraordinari, una vegada dins de les IFS’s de 2019, consistiria per tant en subvencionar les obres d’aquesta infraestructura per 499.425,85€.

Des de Compromís han qualificat la seua proposta com a justa i realista, entenent-la com la que pot generar més consens entre els interessos del veïnat, l’Ajuntament i la resta de torrentins i torrentines, atenent el fet que les dues parts contribuirien amb els mitjans econòmics necessaris perquè  l’aigua pública puga arribar a aquest barri.

ocultar
Compromís per Torrent proposa la canalització de l’aigua pública al barri del Realó
Pujar