1 de juny de 2020 1/6/20

Compromís per Torrent proposa una bateria de propostes per analitzar i potenciar el teixit comercial de la ciutat

  • Carmen Silla: “El comerç local és el motor econòmic d’una ciutat, i entenem que es necessari que l’Ajuntament s’implique activament per trobar solucions”.

El Grup Municipal de Compromís per Torrent ha presentat per registre d’entrada una bateria de propostes al govern municipal on se sol·licita que l’Ajuntament analitze el teixit comercial així com l’oferta i demanda de la ciutat. “El comerç local està en una situació de competència deslleial des de fa molt de temps, i l’Ajuntament no pot estar més temps alié a la seua problemàtica” ha destacat la regidora, Carme Silla.

Les propostes també impliquen que una vegada coneguts els resultats i les conclusions dels estudis de mercat s’obriga un període d’exposició publica davant tots els actors implicats, especialment les associacions comercials de Torrent. Després de l’exposició publica i els possibles debats Compromís proposa que es realitze una consulta oberta a tot el teixit comercial sobre les conclusions dels informes esmentats.

En paraules de Carme Silla “Per avançar, i buscar solucions, necessitem saber quines són les necessitats de la nostra ciutat”,  la regidora també ha volgut destacar que “les polítiques de comerç han d’anar encaminades a ajudar el teixit comercial, tant l’existent com als nous negocis que vullguen establir-se a Torrent, entenent la promoció com una eina continua envers la millora de la qualitat i la informació dels productes que s’ofereixen a les consumidores de la nostra ciutat”.

Pujar