19 de gener de 2021 19/1/21

Teulada Moraira ja compte amb tres nous camions destinats a la neteja del municipi

Teulada Moraira ja compte amb tres nous camions destinats a la neteja del municipi - (foto 1)

  Des del passat dia 12 de novembre l'Ajuntament de Teulada Moraira ja té en el seu poder els tres camions del fem la proposta del qual va ser aprovada en sessió plenària celebrada el 19 de setembre del 2019. Aquests vehicles s'han destinat a la renovació de la flota de l'empresa pública TEUMO Serveis per a donar cobertura a les necessitats del municipi i augmentar l'eficiència del servei.

  La inversió realitzada ha ascendit a la quantitat de 784.331,99€. Part d'aquesta inversió estarà secundada a través de la Convocatòria de Subvencions de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant a favor dels municipis de la província, per a inversions financerament sostenibles Anualitat 2019 (Fons de Cooperació).

  L'objecte de la subvenció consisteix en l'adquisició d'un vehicle de recollida de residus solguts urbans, de càrrega superior i posterior de 19 m³ de capacitat. La inversió ascendeix a un import de 111.444 Euros.

  Des de març de 2018, el servei de recollida de fem s'estava realitzant amb camions llogats, ja que els anteriors estaven en mal estat. En alguns casos s'han dut a terme reparacions i altres no ha sigut possible per l'alt cost que implicaven. La despesa d'aquest lloguer ascendia a 15.000€ aproximadament al mes i el cost del lloguer de camions del fem han sumat un total de 135.098,92€ en tot aquest temps.

  La intenció d'aquesta compra ha sigut, d'una banda, augmentar l'eficiència en el servei, ja que els camions incorporen millores tècniques i tecnològiques, suposant un considerable estalvi energètic i d'emissions contaminants, estalvi en reparacions, estalvi en arrendament de vehicles, així com una millora de les condicions laborals dels treballadors i d'altra banda una reducció en els costos.

  En total s'han adquirit tres vehicles: Un vehicle amb dues caixes recol·lectores compactadores de càrrega superior de 15m3 de capacitat i quatre contenidors per al servei de recollida de residus sòlids urbans per un valor de 262,746,66 euros, i dos vehicles de recollida de residus sòlids urbans de càrrega superior i posterior de 19 m3 de capacitat amb un cost final de 257.000 € cadascun.

  Héctor Morales, Regidor del Servei Públic Teumo, ha assenyalat la importància de renovar la flota per a poder oferir una major eficiència per part de TEUMO, ja que és una aposta per a modernitzar les infraestructures que tindran conseqüències positives.

  D'altra banda, l'Alcaldessa Rosa Vila ha volgut comentar que aquesta adquisició és una bona notícia per a Teulada Moraira, ja que hem iniciat una nova etapa d'inversions en actius importants per al municipi que podran revertir en un millor servei municipal i per tant una millor qualitat de vida dels nostres veïns.

  Pujar