elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament de Sueca sotmet a informació pública el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat

    La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sueca ha sotmés a informació pública, per un període de 15 dies, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat, PMUS, elaborat des del departament amb l'objectiu d'implantar en un futur immediat formes de desplaçament més sostenibles (caminar, bicicleta i transport públic) “que facen compatibles el creixement econòmic, la cohesió social i la defensa del medi ambient, aconseguint d'esta forma una millor qualitat de vida per als ciutadans”, ha assenyalat la regidora responsable, Carmen Pérez, qui ha remarcat que este Pla és resultat també de la participació ciutadana. “En este moment ens trobem en el termini d'exposició pública perquè puga ser consultat per la població i presentar les al·legacions que es consideraren, si fora el cas. Tant l'anterior govern com l'actual, ens hem mostrat sempre molt positius davant els resultats i els beneficis que es puguen obtindre amb l'aplicació d'este Pla”.

    El PMUS constitueix una eina de desenvolupament urbà que té com a punt de partida el diagnòstic del model actual de mobilitat i l'avaluació de les necessitats futures de mobilitat de la ciutat. A partir d'ací s'estableixen les estratègies i línies d'actuació de les polítiques municipals per a aconseguir un nou model de mobilitat més sostenible. Els principals beneficis que aporta són: la disminució d'embossos, soroll, contaminació i accidents; la disminució del consum d'energia; la reducció del temps dels viatges; la millora dels serveis de transport públic; la millora de les condicions d'accessibilitat; i la millora de la qualitat del medi ambient urbà.

    En el cas concret de Sueca, els objectius se centren en: la creació d'una ciutat més accessible i segura per a vianants i ciclistes, la interconnexió de Sueca amb l'entorn i els municipis pròxims, i la priorització del transport públic i de maneres més sostenibles. Per a això, s'han estudiat diferents àrees clau del municipi amb els objectius de: Trànsit i circulació, Estacionament, Mobilitat per als vianants, Mobilitat Ciclista, Transport Públic, Mobilitat Elèctrica, Vehicles de Mobilitat Personal i Càrrega i descàrrega. “La conversió en zona de vianants dels carrers, que és una de les accions per les quals aposta el PMUS, a més dels beneficis anteriorment esmentats, afavoreix l'increment del consum en els comerços. Han hagut diversos estudis en ciutats que han implantat la conversió en zona de vianants i estos criteris de sostenibilitat, i s'ha demostrat l'augment del consum. No sols es tracta de fomentar la salut i la sostenibilitat, sinó que també el comerç del poble es veu afavorit”, ha explicat Carmen Pérez.

    Pujar