elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament de Sueca i Microbank renoven el conveni de col·laboració per a incentivar l'activitat emprenedora local

L'Ajuntament de Sueca i Microbank renoven el conveni de col·laboració per a incentivar l'activitat emprenedora local

    Fa poc més d'un any, l'Ajuntament de Sueca i CaixaBank subscrivien un conveni de col·laboració amb l'objectiu de facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. Amb la signatura d'este acord, s'establia una línia de finançament d'un milió d'euros per a potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i, especialment, els col·lectius en situació de vulnerabilitat. “Ara, i especialment en les circumstàncies que estem vivint a causa de la pandèmia, es fa més necessari que mai que des de l'Administració s'impulsen estes iniciatives per a fer costat als sectors mes afectats per la greu crisi que patim i, per tant, des de la corporació local s'ha acordat la renovació d'este conveni”, ha explicat la regidora responsable de l'Agència de Desenvolupament Local (ADL), Carmen Pérez.

    La línia de finançament va dirigida a subvencionar l'establiment, consolidació i ampliació de microempreses, negocis d'autònoms/es i projectes d'autoocupació, amb especial atenció als col·lectius mes vulnerables en situació d'exclusió financera. El Servei d'Assessorament Empresarial de l'Agència de Desenvolupament Local de Sueca, estudiarà les propostes presentades per els/les interessats/des i valorarà el pla d'empresa del projecte, l'informe de viabilitat i si es compleixen tots els requisits per a, posteriorment, realitzar un informe tècnic que presentarà a l'entitat financera, qui estudiarà el cas i estimarà si s'aprova o denega el microcrèdit.

    En virtut d'este conveni, l'Ajuntament de Sueca es compromet a detectar les necessitats de finançament amb la finalitat de promoure l'autoocupació i l'emprenedoria, així com la consolidació i/o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms/es, i dirigir a aquelles persones físiques o jurídiques assessorades per la corporació municipal a Microbank (entitat financera social del Grup CaixaBank, que centra la seua activitat en les microfinances i en la concessió de microcrèdits) perquè analitze i, si escau, aprove la sol·licitud de finançament.

    D'esta manera, l'Ajuntament, mitjançant el servei d'assessorament empresarial de l'ADL, impulsa i fomenta el grau d'inserció de les persones desocupades i emprenedores a fi de facilitar la seua transició al món laboral o la seua requalificació professional, en un context actualment molt abatut per la crisi sanitària i econòmica.

    Pujar