22 de novembre de 2019 22/11/19

L'Ajuntament de Sueca concedeix subvencions a l'ús del valencià en l'activitat comercial

  La Regidoria de Promoció Lingüística de l'Ajuntament de Sueca, a través de l'Oficina de Promoció Lingüística, ha convocat les bases un any més per a l'obtenció de subvencions per l'ús del valencià en els comerços del municipi. "L'objectiu és potenciar la presència i l'ús del valencià als nostres carrers i premiar així, amb estes subvencions, a totes les persones que aposten per la nostra llengua en els seus comerços"

  Dins dels límits de crèdits aprovats en el pressupost de l'Ajuntament, la Regidoria de Promoció Lingüística concedirà subvencions pel foment de lús del valencià per valor de 6.000 euros i seran objecte d'estes subvencions les activitats realitzades durant l'any 2017. Les sol·licituds hauran de ser presentades al registre general de l'Ajuntament segons el model de la sol·licitud que es podrà recollir en el DIAC i el termini per a la presentació de les sol·licituds queda obert fins al proper 30 de juny.

  La quantia de la subvenció podrà ser fins a un 40% del cost de l'activitat realitzada i no podrà superar l'import de 300€, en cas que únicament es realitze una activitat subvencionable o 500€, en cas que, es realitzen dos o més activitats subvencionables. En cas que el volum de sol·licituds implique que els fons són insuficients per a abonar el 40% del cost de la quantia subvencionada, el percentatge es reduirà proporcionalment per poder atendre totes les subvencions sol·licitades en condicions d'igualtat.

  El text inclòs en les inscripcions haurà de ser exclusivament en valencià i haurà d'estar escrit correctament. Els diferents beneficiaris hauran de justificar després en temps i forma l'execució de l'activitat, abans de fer-se efectiu l'ingrés de la subvenció, al DIAC de l'Ajuntament de Sueca.

  Les activitats consistiran en: retolació, a nivell exterior, interior o de vehicles amb elements fixos; publicitat, tals com cartells, fullets, tríptics, etc, documentació administrativa, a nivell d'albarans, factures, notes d'entrega, etc.; material imprès i material d'embalatge, com bosses de paper o plàstic, caixes de cartró, paper d'embalar, etc. I també per a pàgines web i edició de guies i catàlegs.

  Cal destacar que es podrà concedir només una ajuda per beneficiari i any, per tal que les subvencions arriben al major nombre de comerços i empreses possibles. Per més informació poden consultar la convocatòria a la web de l'Ajuntament de Sueca a l'apartat de tràmits i serveis/ informació pública/ ajudes i subvencions.

   

  ocultar
  L'Ajuntament de Sueca concedeix subvencions a l'ús del valencià en l'activitat comercial
  Pujar