25 de setembre de 2020 25/9/20

STEPV fa balanç de l'any 2016

  • Malgrat la recuperació d'unitats, plantilles i drets laborals, encara queden molts temes pendents

Com tots els finals d'any, STEPV fa balanç. L'any 2016 s'ha caracteritzat per la reversió parcial de les retallades aplicades pel govern anterior en educació. Així s'ha continuat recuperant unitats i professorat (per al curs 2016/17 s'han recuperat 2.800 docents dels més de 4000 que va suprimir el govern anterior). També s'ha reduït els 10 dies lectius per a substituir el professorat de baixa segons el RD-Llei 14/2012, gràcies a un acord signat per STEPV i altres sindicats amb la Conselleria d'Educació que, a més, introdueix unes adjudicacions immediates a places de difícil cobertura.

El professorat interí també ha començat a recuperar drets. A més d'incrementar la plantilla per al present curs, fet que ha permés que professorat interí que es va veure en el carrer la legislatura passada ha pogut recuperar la feina, també han tornat a cobrar els mesos d'estius en aplicació de l'acord de 2010, que STEPV va recuperar gràcies a una sentència que tombava l'acord de 2013 que el Sindicat no va signar. Una altra de les mesures que contempla l'acord de professorat interí, que va deixar d'aplicar-se en 2012, és l'ordenació per borsa única en el cos de mestres. L'administració actual s'ha compromés a aplicar-la el més prompte possible.

Un dels drets del professorat interí que també ha aconseguit STEPV gràcies a un nou recurs contra l'anterior administració ha estat la possibilitat que el professorat interí participe dels sexennis. Aquest dret ha estat reconegut individualment des de fa temps al professorat interí que va reclamar els sexennis judicialment, però una sentència favorable a STEPV contra el decret de sexennis, avalat per la resta de sindicats de la Mesa Sectorial, permetrà en 2017 l'abonament generalitzat al col·lectiu de docents interins.

També s'ha avançat en altres aspectes com l'oferta de totes les places en el concurs de trasllats, com proposava STEPV des de fa anys, fet que ha permés que tot el professorat provisional des de fa anys obtinguera finalment un destí definitiu. També s'ha aconseguit fer més transparent el procediment de comissions de serveis, amb un barem públic al qual s'acull tot el professorat que hi participa, cosa que abans no existia.

En 2016 es va negociar l'aplicació de la jornada continuada en els centres d'infantil i primària. STEPV va valorar positivament la posada en marxa d'aquesta mesura de forma generalitzada tot i que va qüestionar els entrebancs que la normativa imposava als centres educatius a l'hora d'acollir-s'hi.

Una altra de les retallades que s'han revertit gràcies, novament, a STEPV, és la recuperació dels complements retributius dels càrrecs directius en aquells centres classificats a la baixa per l'anterior administració, especialment centres de formació de persones adultes i alguns IES. Una nova sentència favorable a STEPV anul·lava una resolució de 2013 que minvava les retribucions dels equips directius d'aquests centres. En el curs 2016/17 es classificaran els centres de forma correcta, fet que afectarà a l'alça les retribucions dels equips directius.

El Sindicat ha col·laborat també perquè el professorat interí de determinades famílies professionals puguera accedir a la formació pedagògica i didàctica que es requereix actualment i que per no tindre la titulació necessària per cursar el màster de secundària han vist perillar el seu lloc de treball i, fins i tot, no es podien presentar a oposicions. Igualment, STEPV ha proposat ampliar l'oferta de la Conselleria d'Educació perquè gent externa al sistema educació puga accedir als cursos i a les proves de capacitació en valencià, que fins ara eren restringides al personal docent. En eixe sentit la Conselleria a ampliat de 2000 a 7000 aquestes places i les ha obert a qualsevol persona interessada. D'aquesta manera qui opte a entrar en les borses de treball o presentar-se a oposicions ja tindrà un dels requisits requerits, cosa que fins ara no era possible.

Ara bé, malgrat totes aquestes qüestions positives, la Conselleria d'Educació ha dut a terme algunes mesures amb les quals STEPV no ha estat d'acord i així ho ha manifestat. Per al Sindicat, el primer any de govern havia de servir per a revertir les retallades però també per a sentar les bases d'un nou sistema educatiu, pactar el model d'educació que volem per a cada etapa educativa i millorar la qualitat de l'educació.

Per això, STEPV es va oposar a la convocatòria d'oposicions perquè, a més de posar en perill la continuïtat del professorat interí ja que no hi ha plans d'estabilitat per a aquest col·lectiu, primer calia definir quin sistema educatiu necessita el País Valencià. En eixe sentit, el Sindicat ha presentat una proposta concreta de consolidació i estabilitat del professorat interí per a les pròximes convocatòries d'oposicions.

En comptes de definir el sistema educatiu que necessitem, la Conselleria d'Educació va preferir aplicar mesures sense negociar amb els sindicats i la comunitat educativa com el programa d'infantil 2 anys o Xarxallibres, incrementar la burocràcia en els centres docents sense cap mesura compensatòria i sense dotar els centres d'infantil i primària de personal administrariu o no atendre les propostes de la majoria de les organitzacions de la comunitat educativa en temes com el decret de plurilingüisme, per posar un exemple.

La gestió de la Conselleria d'Educació ha creat malestar en alguns col·lectius de professorat, com per exemple el pertanyent als cossos de música i arts escèniques. Errades en les adjudicacions de juliol de 2016 en el cos de catedràtics va fer que s'ajornaren fins a finals d'agost i principis de setembre. L'administració també va deixar al descobert durant els 10 primers dies de setembre de 2015 al professorat interí, fet que no ha resolt encara malgrat les demandes del Sindicat i dels mateixos afectats. També s'han vist perjudicats els docents participants del procediment a càtedres de secundària iniciat en 2009 de les especialitats de Tecnologia i Organització i Gestió Comercial, pendents encara de nomenament, tot i que finalment la Conselleria publicarà els nomenaments pròximament.

Continuen els problemes perquè tot el professorat adjudicat en juliol o a principis de setembre cobre la nòmina en temps. També s'acumulen retards en l'abonament dels complements de direcció o dels tribunals d'oposicions, per posar alguns exemples. Tot i que l'administració està treballant per millorar-ho, sense modernitzar els procediments i ampliar la plantilla en les direccions territorials aquests problemes continuaran produint-se.

STEPV ha criticat la proposta de decret de plurilingüisme per poc ambiciosa i perquè perpetuarà la situació actual si no s'estableix un mecanisme que garantisca l'adopció dels nivells avançats, els únics que poden garantir la igualtat de condicions de les dues llengües oficials. A més, el govern valencià s'ha negat a posar fi a l'exempció de l'assignatura de Valencià a les comarques castellanoparlants, fet que manté una discriminació insostenible de l'alumnat d'aquestes comarques.

Igualment, l'increment de la burocràcia en els centres educatius ha sigut un element que ha generat molt de malestar en els claustres: la gestió de Xarxallibres ha coincidit en el final i l'inici de curs, moments en els quals es concentra una part important de la feina burocràtica dels centres educatius.

En ensenyament concertat s'ha activat un procediment paralitzat des de fa temps i reivindicat per STEPV, com és la recol·locació del professorat de centres en crisi. Així i tot, queden moltes qüestions a millorar respecte a les condicions laborals del professorat d'aquest sector: retribucions, contractes d'interinitat, abonament puntual de les nòmines del PAS, etc.

En universitats s'ha avançat en alguns aspectes, com l'inici de la negociació del conveni laboral del personal laboral o la inclusió, finalment, en els pressupostos de 2017 de l'abonament progressiu de la carrera professional per al PAS.

Revertir totes aquestes retallades ha estat possible a la mobilització intensa que el professorat i la comunitat educativa han dut a terme aquests darrers anys, amb el suport i el compromís decidit de STEPV. El Sindicat ha convocat i participat activament d'aquesta mobilització i ha emprés accions en tots els fronts (en les meses de negociació, en els tribunals de justícia i en el carrer) que han permés recuperar drets.

Malgrat tot això, encara queda molta feina a fer per restituir el sistema educatiu als nivells anteriors a les retallades iniciades en 2010. Encara falta recuperar més plantilla, reduir encara més les ràtios, acabar amb les retallades imposades des del govern espanyol, acabar amb la burocràcia als centres, millorar la normativa de jornada continuada, etc.

L'any 2016 també ha estat un any de mobilitzacions contra la LOMQE i les revàlides, que també ha donat els seus fruits amb la paralització de les revàlides per al curs 2016/17. Però la LOMQE continua vigent. STEPV estarà vigilant a la proposta de pacte per l'educació que es presentarà durant 2017. Per al Sindicat aquest pacte i qualsevol llei educativa que hi puga sorgir ha de comptar amb la participació de la comunitat educativa i el govern espanyol ha d'atendre les seues demandes.

Al País Valencià també s'espera una llei valenciana d'educació, sobre la qual STEPV ja ha traslladat a l'administració les seues propostes que persegueixen la consecució d'un ensenyament públic, de qualitat, gratuït, laic, inclusiu, democràtic, coeducatiu i en valencià.

Pujar