20 d’octubre de 2019 20/10/19

Sol·licitud d'ajudes al transport universitari, ensenyaments artístics superiors i cicles formatius de grau mitjà i superior

Sol·licitud d'ajudes al transport universitari, ensenyaments artístics superiors i cicles formatius de grau mitjà i superior - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  Sol·licitud d'ajudes al transport universitari, ensenyaments artístics superiors i cicles formatius de grau mitjà i superior - (foto 2)

  La Regidoria d'Educació i Polítiques Lingüístiques que dirigeix la Regidora Filo Baixauli ha iniciat el termini de presentació de sol·licituds d'Ajudes al Transport Universitari, Ensenyaments Artístics Superiors i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior 2016/17 per import de noranta euros, que podran presentar-se presencialment en el consistori de 8.30 a 14.30 h. o per via telemàtica amb signatura digital en la web www.sedavi.es, fins al pròxim 26 d'Abril, amb la finalitat d'afavorir i garantir una educació de qualitat per als estudiants universitaris i Cicles Formatius residents a Sedaví en els desplaçaments diaris o habituals als centres formatius de la Comunitat Valenciana situats fora del municipi. Per a tindre accés a aquestes ajudes és necessari estar empadronat en el terme municipal de Sedaví amb almenys un any d'antelació a la data de la convocatòria, tindre entre 16 i 30 anys i estar matriculat en el curs 2016/17 en un centre públic o privat cursant ensenyaments universitaris (grau), en un centre que impartisca Ensenyaments Artístics Superiors o Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, així com estar al corrent de les obligacions d'índole econòmic municipal, amb la Seguretat Social i amb l'Agència Tributària.

  Els interessats hauran d'aportar degudament omplida la sol·licitud d'ajuda amb declaració responsable, l'original del DNI (en cas de tramitació presencial), original del justificant de matrícula o certificat de la secretaria del centre on es cursen els estudis objecte de l'ajuda (pdf en cas de presentació telemàtica), document on aparega el número de compte per al pagament de l'ajuda (també en pdf, si es presenta telemàticament) i signatura digital en cas de tramitació electrònica.

  ocultar
  Sol·licitud d'ajudes al transport universitari, ensenyaments artístics superiors i cicles formatius de grau mitjà i superior
  Pujar