22 d’octubre de 2020 22/10/20

Santa Pola serà la primera localitat de la Comunitat Valenciana a tindre una Tourist Track

 Santa Pola serà la primera localitat de la Comunitat Valenciana a tindre una Tourist Track - (foto 1)

  Divendres passat 8 de febrer es va celebrar a Santa Pola el primer Consell Local de Comerç, Hostaleria i Turisme de l'any 2019. En ell es va fer un repàs del que les regidories de Turisme i Comerç tenen previst anar realitzant al llarg de l'any.

  Mercedes Landa, edil a càrrec de l'àrea de Turisme, va explicar als assistents quins havien sigut les apostes de Santa Pola en la fira de Fitur. En ella es va parlar de les novetats que presenta l'àrea, com ho són: fullets que simulen el 3D, la nova pàgina web de Turisme o avanços en accessibilitat a les platges. També, assenyalar, que els dies 17, 18 i 19 de maig se celebrarà a Santa Pola el World SUP Festival.

  "I una de les grans novetats que presentarem enguany és la Tourist Track, som la primera localitat de la Comunitat Valenciana a tindre una oficina de turisme mòbil. L'objectiu és que estiga situada en Gran Alacant i puga desplaçar-se als diferents esdeveniments que se celebren a Santa Pola", ha manifestat Landa. "A més, també realitzarem un vídeo de Santa Pola en 360 graus per a posar en valor els diferents punts de la nostra localitat i després, a través de 'pildores' ho difondrem per les xarxes socials".

  Un altre dels punts que es va tractar van ser els habitatges de lloguer turístic. "Hi ha hagut problemes per a aconseguir els CCU (Certificat de compatibilitat Turística), habitatges que presenten les mateixes condicions però estan situades en diferents punts de Santa Pola han tingut restriccions, així que ho portarem en el pròxim ple perquè les condicions siguen iguals en totes les zones de la nostra localitat", va afirmar l'edil.

  Respecte a Comerç, el regidor Samuel Ortiz, va fer un repàs als canvis que s'han realitzat en el Mercat Central, en els quals s'ha reformat la consergeria, s'està ampliant l'espai destinat a la informació turística, amb la finalitat de fer el Mercat Centra un punt turístic de Santa Pola, i es volen realitzar millores en els llocs de peix. "A més, també hem actualitzat la base de dades de AFIC i enguany volem tornar a fer-ho, d'aquesta forma sempre podem mantindre informats als comerciants, hostalers o associacions. Aquesta base de dades portava més de deu anys sense actualitzar-se", va explicar Samuel Ortiz.

  Una de les propostes que va presentar la regidoria de Comerç i que es va aprovar en el Consell és la instal·lació de panells estàtics per a promocionar activitats turístiques i comercials. Aquests estarien situats en diferents punts de la localitat i servirien per a informar la ciutadania d'esdeveniments comercials, turístics o que realitzen les associacions.El pasado viernes 8 de febrero se celebró en Santa Pola el primer Consejo Local de Comercio, Hostelería y Turismo del año 2019. En él se hizo un repaso de lo que las concejalías de Turismo y Comercio tienen previsto ir realizando a lo largo del año.
  Mercedes Landa, edil a cargo del área de Turismo, explicó a los asistentes cuáles habían sido las apuestas de Santa Pola en la feria de Fitur. En ella se habló de las novedades que presenta el área, como lo son: folletos que simulan el 3D, la nueva página web de Turismo o avances en accesibilidad en las playas. También, señalar, que los días 17, 18 y 19 de mayo se celebrará en Santa Pola el World SUP Festival.
  "Y una de las grandes novedades que presentaremos este año es la Tourist Track, somos la primera localidad de la Comunidad Valenciana en tener una oficina de turismo móvil. El objetivo es que esté situada en Gran Alacant y pueda desplazarse a los distintos eventos que se celebren en nuestra villa", ha manifestado Landa. "Además, también vamos a realizar un vídeo de Santa Pola en 360 grados para poner en valor los distintos puntos de nuestra localidad y después, a través de 'pildoras' lo difundiremos por las redes sociales".
  Otro de los puntos que se trató fueron las viviendas de alquiler turístico. "Ha habido problemas para conseguir los CCU (Certificado de compatibilidad Turística), viviendas que presentan las mismas condiciones pero están situadas en distintos puntos de Santa Pola han tenido restricciones, así que lo llevaremos en el próximo pleno para que las condiciones sean iguales en todas las zonas de nuestra localidad", afirmó la edil.
  Con respecto a Comercio, el concejal Samuel Ortiz, hizo un repaso a los cambios que se han venido realizando en el Mercado Central, en los que se ha reformado la conserjería, se está ampliando el espacio destinado a la información turística, con el fin de hacer el Mercado Centra un punto turístico de Santa Pola, y se quieren realizar mejoras en los puestos de pescado. "Además, también hemos actualizado la base de datos de AFIC y este año queremos volver a hacerlo, de esta forma siempre podemos mantener informados a los comerciantes, hosteleros u asociaciones. Esta base de datos llevaba más de diez años sin actualizarse", explicó Samuel Ortiz.
  Una de las propuestas que presentó la concejalía de Comercio y que se aprobó en el Consejo, es la instalación de paneles estáticos para promocionar actividades turísticas y comerciales. Éstos estarían situados en distintos puntos de la localidad y servirían para informar a la ciudadanía de eventos comerciales, turísticos o que realicen las asociaciones.
  Con respecto a una de las propuestas más importantes que se hizo en el anterior Consejo Local, la inhabilitación a efectos comerciales de los días festivos 16 de julio y 8 de septiembre, los ediles explicaron que actualmente el expediente se encuentra en Conselleria, a la espera de recibir una contestación.

  Respecte a una de les propostes més importants que es va fer en l'anterior Consell Local, la inhabilitació a efectes comercials dels dies festius 16 de juliol i 8 de setembre, els edils van explicar que actualment l'expedient es troba en Conselleria, a l'espera de rebre una contestació.

  Pujar