elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

PSPV -PSOE: "L´Ajuntament de Santa Pola serà sancionat per incomplir amb la llei de transparència"

  • Els / les socialistes santapolers / es van interposar una queixa formal davant el Consell de Transparència, que ha resolt que procedeix obrir un expedient sancionador

El 17 d'octubre del 2019, el Portaveu de Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Santa Pola, Lorenzo A. Cervera, va interposar davant el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana una queixa formal pel fet que el Consistori no els facilitava còpia d'un expedient administratiu que havien sol·licitat els/les Regidors/ores Socialistes a l'agost del mateix any.

El Consell de Transparència, després dels oportuns tràmits, va dictar resolució donant la raó al Grup Socialista, amb data 21 de maig del 2020, requerint a l'Ajuntament perquè, en el termini d'1 mes facilitara als/a les Regidors/ores Socialistes les còpies sol·licitades.

Després de 2 requeriments més del Consell de Transparència a l'Ajuntament perquè seguia sense facilitar la documentació als/les Edils socialistes, amb data 25 de setembre, i notificat en el dia de hui, l'òrgan autonòmic ha acordat obrir un expedient sancionador al si de l' Ajuntament, contra "el o els responsables de la possible comissió de faltes greus o molt greus".

Pel que fa a aquestes faltes, en l'article 31.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'estableix que "l'incompliment de les resolucions dictades en matèria d'accés pel Consell de Transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern que resolguen reclamacions "configura una infracció de caràcter disciplinari molt greu.

Els/les Regidors/ores Socialistes estem avergonyits/des de l'actitud de total manca de transparència de l'equip de govern de PP. "No només és una anormalitat democràtica que una Alcaldessa no facilite documents públics a l'oposició, sinó que també és un atropellament als nostres drets com a membres de la Corporació municipal", declara el portaveu Socialista.

L'Equip de Govern del PP s’hauria de centrar, més que a fer d'oposició de l'oposició, en complir amb la legalitat i les resolucions d'òrgans superiors, com és el Consell de Transparència, que els ha dit, per activa i per passiva, que els/les Edils socialistes tenien ple dret a accedir a tota la documentació que sol·licitaven. "La falta de transparència és un defecte que un bon polític, que compleix amb la legalitat, no es pot permetre", recalca Lorenzo A. Cervera.

Pujar