27 de maig de 2020 27/5/20

Aprovació inicial del Pressupost Municipal per el 2017

  L'Alcaldessa de Santa Pola, Yolanda Seva, informa a tota la ciutadania que dilluns passat, dia 12 de juny, l'Ajuntament-Ple va aprovar per majoria (excepte els vots en contra del Partit Popular i de Ciutadans) el Pressupost Municipal per a l'anualitat 2017.

  És important recalcar que aquest pressupost aprovat és equilibrat, seriós, auster i assegura el funcionament dels serveis i potencial les accions de protecció social, tan necessàries en l'actualitat, sense descuidar l'esforç inversor i que, d'altra banda, manté mesures de contenció de la despesa necessàries per complir amb els compromisos del dèficit de l'Administració Local.

  Per Seva, la prioritat és "augmentar la participació ciutadana i promoure i arribar a la posada en marxa dels pressupostos participatius, que es pot considerar com la millor manera d'acostar la gestió municipal als nostres veïns i veïnes". D'aquesta manera, s'ha habilitat una partida pressupostària, dotada amb 30.000 euros, perquè la ciutadania pugui prendre part directa en les decisions del Consistori.

  Cal també ressaltar, pel que fa a ingressos a percebre de la Comunitat Valenciana, que s'incorpora el conveni pel qual aquesta Generalitat assumeix parcialment el manteniment del Consultori Mèdic de gran Alacant, sent també molt significatiu l'augment dels convenis de Serveis Socials i el fons de Cooperació Municipal, del qual l'Ajuntament de Santa Pola percebrà prop dels 250.000 euros, després de la negativa de la Diputació Provincial d'Alacant al pagament de la quota que li corresponia (podent haver ingressat a prop del mig milió d'euros aquest Ajuntament).

  Finalment, s'han previst actuacions en matèria d'inversió (reparació de l'aire condicionat del Centre Cívic, renovació integral dels punts accessibles per Platges, etc.) per un import total de 1.037.045,06 euros.

  Tot el que s'ha exposat, en paraules de l'alcaldessa de Santa Pola, "demostra que s'ha plantejat un Pressupost realista, al qual es tractaran d'incorporar, si la seva execució ho permetés, altres projectes que puguin ser preparats i finançats en temps i forma" .

  Pujar