20 de setembre de 2020 20/9/20

El trànsit del port de Sagunt creix un 24,09% fins al mes de juliol

El trànsit del port de Sagunt creix un 24,09% fins al mes de juliol - (foto 1)
  • Els granels líquids acumulen un creixement del 182,21% a causa del bon comportament del gas natural que, fins al seté mes de l'any, creix un 339,57%

El port de Sagunt ha manipulat un total de 3.900.239 tones en l'acumulat entre gener i juliol. Esta xifra representa un creixement del 24,09% respecte al mateix període de l'any anterior. A excepció dels contenidors i els automòbils, la resta de les mercaderies es mantenen en registres positius, la qual cosa explica l'evolució ascendent del recinte saguntí.

Com a dada especialment significativa ressalta la trajectòria dels granels líquids que, fins al mes de juliol, acumulen un creixement del 182,21%. En total, en este període s'han manipulat 663.302 tones d’este tipus de mercaderies. D'elles, més de 541.000 provenen directament del gas natural, que es multiplica per quatre, experimentant un ascens del 339,57%. Per part seua, els granels sòlids creixen un 4,89% fins a un total de 427.000 tones. En este epígraf destaquen mercaderies com els adobs naturals i artificials que, amb 307.000 tones, augmenten un 40,30%.

Pel que respecta a la mercaderia general no contenitzada, fins al mes de juliol el port de Sagunt ha manipulat 2.506.310 tones, un 13,81% més. Per mercaderies destaquen els productes siderúrgics que, amb 1,37 milions de tones, retrocedeixen un 12,94%; i els automòbils i peces que, amb 211.000 tones, disminueixen un 43,61%. La mercaderia general en contenidor augmenta un 1,87% fins a les 294.032 tones.

Per unitats, el tràfic de contenidors retrocedeix un 4,01% fins als 30.481 TEU mentre que el tràfic d'automòbils decreix un 53,41%, amb un total de 102.926 unitats.

Dades Autoritat Portuària de València

Valenciaport repunta novament durant el mes de juliol en tots els seus tràfics més significatius per damunt dels dos dígits i anota un creixement superior al 16% en el còmput global de tones gestionades en este mes. En concret, el juliol passat, l'activitat comercial de navilieres i d'empreses importadores i exportadores espanyoles va propiciar que pels ports de l'Autoritat Portuària de València (València, Sagunt i Gandia) passaren 7.357.176 tones de tota mena de mercaderies mentre que el mateix mes de juliol del 2018  es van gestionar 6.341.966 tones. Un milió de tones de diferència en un mes.

Este creixement es deu, fonamentalment, al bon comportament de les modalitats de càrregues més significatives. En concret, a excepció dels granels sòlids, tots els tipus de mercaderies van experimentar importants increments.

El mes de juliol passat, el tràfic de contenidors va ascendir un 11,91% fins a un total de 492.442 TEUs. Els contenidors plens van avançar un 9,40% a causa dels bons registres de les exportacions (+7,81%), importacions (+20%) i trànsit (+6,50%). Per part seua, els contenidors buits van augmentar un 19,98% el mes passat.

Pel que respecta als granels líquids, al juliol l'activitat d’este tipus de càrrega es va multiplicar per quatre respecte al mes anterior. En concret, Valenciaport va canalitzar 505.606 tones en el seté mes de l'any, un 325,28% més. Els granels sòlids, per contra, van descendir un 7,82% fins a les 101.245 tones. Quant a la mercaderia general no contenitzada, al juliol va experimentar un increment del 6,54% aconseguint les 1.333.318 tones mentre que la mercaderia general en contenidor va augmentar un 11,42% fins a les 5.417.007 tones.

Així mateix, durant el mes de juliol, els ports de València i Gandia van rebre un total de 115.199 passatgers, un 14,84% més. D'ells, 78.976 van recalar en els ports a bord d'una de les línies regulars (+9,78%) mentre que 36.223 persones van fer ús d'un creuer turístic (+27,68%).

Dades acumulades gener-juliol

En termes acumulats, el mes de juliol ha vingut a reforçar la senda de creixement en la qual es mou Valenciaport durant este exercici. En concret, fins al seté mes de l'any, els molls de Valenciaport han canalitzat 3.231.640 TEUs (s’ha superar ja la barrera dels 3 milions), la qual cosa suposa un creixement del 9,20% respecte al mateix període de l'any anterior. Els contenidors plens registren una alça del 7,31% a causa de les bones dades de les importacions, que avancen un 10,15%; les exportacions, que pugen un 6,68%; i el trànsit, que augmenta un 6,67%. Per part seua, els contenidors buits creixen un 15,66%.

Quant al tràfic total, els tres ports gestionats per l'Autoritat Portuària de València han canalitzat 48.326.280 tones en aquest període, un 8,23% més que l'exercici anterior. El comerç exterior de mercaderia general consolida la seua tendència creixent amb una alça del 3,61% i un total de 15.231.109 tones. En concret, les exportacions pugen un 3,48% fins als 9,15 milions de tones impulsades pels bons registres de països com Itàlia (+0,11%), els Estats Units (+11,13%) i Aràbia Saudi (+6,14%). Les importacions, per part seua, també ascendeixen un 3,80%, amb un total de 6,08 milions de tones, a causa de les bones xifres de països com la Xina (+14,34%), Itàlia (+1,59%) i Turquia (+18,09%). El trànsit total avança un 9,06% fins als 22,05 milions de tones.

Dades per mercaderies gener-juliol 2019

La mercaderia general no contenitzada ha conclòs este període amb un tràfic total de 9.045.773 tones, xifra que suposa un increment del 5,97%. Les mercaderies més significatives en este epígraf han sigut: els productes siderúrgics, amb 1,39 milions de tones (-13,6%); els automòbils i peces, amb 1,1 milions de tones (+0,83%); i altres productes alimentaris, amb 640.000 tones (+14,97%). Quant al tràfic d'automòbils, els ports de València i Sagunt han manipulat 454.363 unitats, un 10,25% menys que l'exercici anterior. L'evolució del tràfic ro-ro, per part seua, ha sigut diametralment oposada. En concret, estes mercaderies han experimentat una alça del 11,09% superant els 7,91 milions de tones.

La mercaderia general en contenidor avança un 9,29% a tancament del seté mes de l'any, amb un tràfic total de 36.470.553 tones. Esta alça es deu, fonamentalment, als registres de mercaderies com els materials de construcció, amb 3,28 milions de tones i un augment del 3,47%; resta de mercaderies, amb 1,44 milions de tones i un ascens del 4,10%; els productes químics, amb 1,28 milions de tones i un creixement del 5,13%; i maquinària, eines i recanvis, amb 922.000 tones i un increment del 20,84%.

Els granels líquids, per part seua, reverteixen la tendència negativa que havien vingut manifestant al llarg de l'any i creixen un 23,67% en l'acumulat fins al mes de juliol. En total, en este període, s'han canalitzat 1.438.671 tones. Este canvi es deu a l'evolució del gas natural que, fins al mes de juliol, creix un 339,57%, amb un total de 542.000 tones. Altres mercaderies rellevants en este epígraf han sigut els productes químics, amb 221.000 tones (+7,77%); i el gasoil, amb 183.000 tones (-4,44%).

Pel que respecta als granels sòlids, estes mercaderies mantenen la senda descendent. En total, a tancament del mes de juliol, retrocedien un 17,89%, amb un total d'1.184.065 tones. Per mercaderies, destaquen els cereals i farines que, amb 487.000 tones, decreixen un 38,13%; mentre que els adobs naturals i artificials avancen un 40,25% fins a les 365.000 tones.

Tràfic de passatgers

Durant els set primers mesos de l'any, els ports de València i Gandia han rebut a un total de 580.649 persones, un 7,08% més que en 2018. En concret, 359.973 persones han fet ús d'algun dels 1.048 ferries de línia regular que han recalat en els ports valencians, la qual cosa representa un increment del 1,44%. Per part seua, 220.676 han arribat o partit de València a bord d'una de les 105 escales de creuer turístic rebudes en este període. Esta xifra suposa un increment del 17,77% del trànsit de creueristes.

Trànsit per països i àrees geogràfiques

Els cinc països que major volum de mercaderies han canalitzat a través de Valenciaport fins al mes de juliol han sigut: Espanya, amb 6,01 milions de tones (+2,46%); els Estats Units, amb 4,69 milions de tones (+21,74%); Itàlia, amb 4,13 milions de tones (+12,73%); la Xina, amb 3,77 milions de tones (+0,83%); i Turquia, amb 3,44 milions de tones (+46,59%). Per àrees geogràfiques, destaquen l'àrea del Mediterrani i Mar Negre, amb 14,05 milions de tones (+11,63%); i la del Llunyà Orient, amb 5,74 milions de tones (+1,73%).

Pujar