elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Sagunt ja compta amb un nou servici d'assessoria jurídica en matèria de família

Sagunt ja compta amb un nou servici d'assessoria jurídica en matèria de família
  • Un servici d'informació, atenció i assessorament, a més de gestió, seguiment i acompanyament per a la ciutadania

El departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sagunt ha presentat este matí el nou servici d'assessoria jurídica en matèria de família, infància i adolescència. El regidor delegat de Serveis Socials, Alejandro Sotoca, i la cap de secció del departament de Serveis Socials, Victoria Belis, han explicat els detalls del servici, que s'està prestant des d'este mes per una professional del dret amb coneixements acreditats en matèria jurídica de família.     

D'una banda, el servici que es prestarà és d'informació, atenció i assessorament en matèria de dret de família. En este sentit, entren els següents apartats: matrimoni i la seua dissolució, i mesures de fills no matrimonials, pàtria potestat i tutela de menors o persones incapacitades, comunicacions a Fiscalia sobre menors en situació de risc, assessorament als tècnics de Serveis Socials municipals, en matèria de compareixences judicials, drets i deures dels progenitors, i conseqüències de l'incompliment, assessorament i acompanyament a famílies i personal tècnic del departament de Serveis Socials municipals en matèria de menors infractors així com en l'àmbit penal aquells expedients en els quals els progenitors i els menors resulten o siguen part del procediment i esta condició penal, (abandó de menors, impagament d'aliments d'acord amb la legislació vigent). També està previst l'assessorament a les famílies en els supòsits de violència fills-pares i processos de violència entre iguals quan els mateixos es produïsquen entre menors d'edat.

En un segon bloc, està contemplat el seguiment, acompanyament i gestió fins a la resolució dels expedients de les demandes que s'atenga en el servici relatives a família, infància i adolescència. D'esta manera, hi haurà una intervenció interdisciplinària amb els professionals del departament de Serveis Socials, quan així es requerisca. Finalment, quant a la formació, participar en aquelles accions formatives que requerisquen d'informació/formació sobre aplicació de la legislació vigent en matèria de família, menor i adolescents, que s'organitzen des del departament municipal de Serveis Socials.

El regidor delegat de Serveis Socials, Alejandro Sotoca, ha manifestat que este servici ve a donar resposta a la situació cada vegada més complexa que s'està produint en la nostra societat, on «l'administració pública ha d'ajustar els seus servicis a les necessitats dels seus veïns i veïnes». És per això que Sotoca explica que era necessari posar en marxa un servici que assessorara «les famílies amb preadolescents i adolescents que presenten conductes disruptives i on els seus progenitors sol·liciten la intervenció de Serveis Socials».

«Les lleis estan canviant, en matèria de família, incapacitat, menors, etc., el que fa que els professionals del departament precisen de suport i assessorament legal en estes matèries» continuava Sotoca.

El contracte menor del servici s'ha adjudicat a Belmonte Llanos Abogados SCP, per un import de 1.300 euros al mes (IVA inclòs). La duració del contracte, de moment com a experiència pilot, és fins al 31 de desembre de 2021 (excloent agost), i, per tant la quantitat total ascendix a 6.500 euros.

L'horari d'atenció serà els dijous, de 8.30 a 11 hores en les antigues oficines d’AHM (avinguda 9 d’Octubre), amb cita prèvia (a través de Governalia), i està previst que a partir de setembre atenga també a Sagunt.

Pujar