27 de novembre de 2020 27/11/20

Sagunt aprova la convocatòria perquè les àrees municipals presenten projectes finançats per l'EDUSI fins amb 12,4 milions d'euros

Sagunt aprova la convocatòria perquè les àrees municipals presenten projectes finançats per l'EDUSI fins amb 12,4 milions d'euros - (foto 1)
  • L'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat, Join Sagunt, està cofinançada pel Fons FEDER de la Unió Europea i per l'Ajuntament de Sagunt

MÉS FOTOS
Sagunt aprova la convocatòria perquè les àrees municipals presenten projectes finançats per l'EDUSI fins amb 12,4 milions d'euros - (foto 2)

L'Ajuntament de Sagunt obrirà la convocatòria perquè els departaments municipals puguen presentar projectes que seran finançats per l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat, EDUSI JOIN SAGUNT fins amb 12 480 000 euros. Dilluns que ve 2 de novembre s'iniciarà el termini de presentació d'operacions, que una vegada seleccionades per la Unitat de Gestió de l'EDUSI seran cofinançades per la Unió Europea a través del fons FEDER, dins del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (POPE), i per l'Ajuntament de Sagunt al 50%.

La regidora delegada d'EDUSI-FEDER, Natalia Antonino, ha declarat que «s'inicia el procés perquè les àrees definisquen tots els projectes encaminats a millorar notablement la ciutat, amb iniciatives ambientalment sostenibles, renovació d'entorns urbans i moltes altres actuacions d'àmbit social. També l'EDUSI posa un especial èmfasi en la modernització de la ciutat amb projectes com convertir Sagunt en una smart city o el foment de la digitalització relacionada amb el patrimoni i el seu ús turístic i amb l'administració electrònica».

Les operacions que es presenten, que poden incloure diversos projectes a executar, han d'estar incloses en les diferents línies d'actuació establides en l'EDUSI. Amb relació a la modernització i les noves tecnologies hi ha tres línies: impulsar l'oferta de servicis basats en el patrimoni cultural, associat a la digitalització d'este i a la seua aplicació al sector turístic (47 616 euros); actuacions per a modernitzar l'Administració electrònica i els servicis públics de la ciutat a través de les tecnologies de la informació i comunicació (1 078 080 euros) i impulsar les actuacions necessàries perquè Sagunt siga catalogada Smart City (246 138 euros).

Un altre dels objectius importants és la millora del medi ambient i la sostenibilitat i per a complir-lo hi ha quatre línies: fomentar la mobilitat sostenible i racionalitzar l'ús del vehicle privat (1 320 000 euros); augmentar les energies renovables en els edificis i equipaments municipals (336 000 euros); millorar l'eficiència energètica d'edificis i equipaments municipals (1 203 268 euros) i millorar la qualitat de l'aire, del soroll i d'abocaments incontrolats (796 800 euros).

Altre gran apartat és el relacionat amb les inversions encaminades a millorar el patrimoni de la ciutat i els espais urbans al qual es destinen quatre línies d'actuació: rehabilitar el patrimoni històric artístic, arqueològic i industrial de Sagunt i la seua promoció orientat al turisme (1 295 376 euros); regeneració urbana (1 615 960 euros); equipaments per a la cohesió social i la inserció laboral (2 217 140 euros) i generar espais públics per a la convivència (1 440 000 euros).

L'atenció social i la creació d'oportunitats d'ocupació compten amb dos línies d'actuació: millorar l'ocupabilitat i la capacitació dels col·lectius amb majors dificultats (576 000 euros) i generar noves oportunitats econòmiques i d'ocupació, amb iniciatives empresarials sostenibles i amb impacte sobre el desenvolupament social de la ciutat (307 622 euros).

Podran presentar estes operacions, també anomenades expressions d'interés, i adquirir la condició de beneficiàries les diferents àrees de l'Ajuntament de Sagunt en l'àmbit de les seues competències, complint els requisits previstos en el manual de procediments Join Sagunt i en la normativa general d'aplicació.

El termini de presentació finalitzarà el 31 de març de 2023 o quan el límit pressupostari quede esgotat. Totes les operacions i els seus tràmits econòmics hauran d'estar finalitzades el 31 de desembre de 2023.

L'EDUSI Join Sagunt és un pla estratègic d'implementació conformat per línies d'actuació, contextualitzades en 4 dels objectius temàtics (OT) del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya (POPE). El primer dels quals (OT2), té com a objectiu aconseguir una administració digital més àgil, senzilla i eficaç per a respondre a les demandes de la ciutadania, alhora d'incrementar l'oferta de servicis electrònics com a plataformes i aplicacions per a dispositius mòbils que asseguren la igualtat d'oportunitats per a totes les persones.

El segon (OT4), impulsa la transició a una economia baixa en carboni per a millorar l'eficiència energètica i augmentar l'energia renovable en les àrees urbanes, incidint en els edificis i equipaments municipals. El tercer (OT6), pretén conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos, com també el fet de fomentar i desenvolupar el patrimoni cultural i natural de les àrees urbanes, en particular les d'interés turístic. El quart (OT9), promou la inclusió social i la lluita contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació, especialment mitjançant el foment i la creació d'ocupació local en els col·lectius més vulnerables i amb dificultat d'incorporar-se al mercat de treball com els jóvens, parats de llarga duració, majors de 45 anys, persones discapacitades i dones.

Pujar