elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Ple Municipal de Sagunt formula una sèrie de propostes al Pla Hidrològic de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer

El Ple Municipal de Sagunt formula una sèrie de propostes al Pla Hidrològic de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
  • Entre les quals està la instal·lació de sensors de qualitat de l'aigua, incrementar l'ús d'aigua depurada per al camp o agilitar tots els tràmits perquè es construïsca el més ràpid possible la nova depuradora a Sagunt

L'Ajuntament de Sagunt ha aprovat, en la sessió plenària celebrada ahir, formular una sèrie de propostes al Pla Hidrològic 2021-2027 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, corresponent al tercer cicle de planificació. Este pla té com a objectiu aconseguir el bon estat i l'adequada protecció del domini públic hidràulic i de les aigües, la satisfacció de les demandes d'aigua i l'equilibri i harmonització de desenvolupament regional i sectorial. La moció va ser presentada pel grup municipal Compromís, defensada pel regidor Pepe Gil i aprovada per PSPV-PSOE, Compromís, EU, IP i Vox amb l'abstenció de PP i Ciudadanos.

D'esta manera, l'Ajuntament de Sagunt insta la CHJ a valorar una sèrie de propostes relacionades amb diferents assumptes del pla.

En primer lloc i en relació amb la implantació del règim de cabals ecològics, se sol·licita la instal·lació de sensors de qualitat de l'aigua per a identificar els llocs on puguen haver-hi abocaments; la utilització de controls de vigilància remota per a detectar els cabals amb instal·lació de cabalímetres en les principals barreres del riu Palància; l'increment de l'ús de les aigües de depuradores per a regar el camp, garantint els recursos hídrics de l'agricultura sense comprometre els cabals dels rius; l'impuls del valor ambiental i ecològic dels rius per a afavorir la seua acceptació per la societat i poder gaudir d'espais naturals en condicions; disposar i garantir un cabal abundant d'aigua del riu per a la seua desembocadura en la mar; i la millora de les masses d'aigua a través de nous mitjans com les aigües reutilitzades provinents de depuradores d'aigües residuals i altres.

En segon lloc i en relació amb les alteracions hidromorfològiques se sol·licita prioritzar i executar les inversions que s'han previst per a este nou pla hidrològic i en els plans anteriors; definir un pla per a l'erradicació d'espècies al·lòctones i invasores que afecten en el riu i al seu ecosistema; dotar d'una major inversió en el pressupost per a netejar els cabals i llits dels rius, i definir un pla estratègic d'actuacions pressupostades i amb terminis identificables per a poder emprendre mesures de millora; potenciar la demolició de barreres inservibles que no tinguen un marcat caràcter històric; executar el pressupost assignat per a emprendre totes les mesures planificades de manera urgent i prestar especial atenció en les actuacions de restauració i mesures que milloren la qualitat biològica dels rius i la seua connexió amb l'entorn; realitzar accions per a la recuperació del bosc de la ribera pel seu efecte positiu per a filtrar i laminar avingudes, entre altres, i afavorir la circulació de l'aigua pels llits naturals quan el seu ús no siga el regadiu.

En tercer lloc, relacionat amb la contaminació difusa, se sol·licita que s'incidisca en la millora de la coordinació entre les diferents administracions per a emprendre totes les mesures dissenyades en el pla hidrològic; que es fomente la implantació d'aranzels per a evitar el dúmping ecològic de tercers països i desenvolupar un sistema sancionador efectiu per a les persones que contaminen els rius; que es fomenten les ajudes a la implantació, distribució i venda de l'agricultura ecològica que evita l'ús de fertilitzants; que es vigile la cadena de distribució dels productes fitosanitaris, conéixer la seua destinació i aplicació en terrenys i aigües i que es fomente l'ús d'abonaments nitrogenats que tinguen un impacte menor amb el medi ambient.

Finalment, en relació amb l'optimització de l'oferta de recursos hídrics i gestió d'infraestructures es demana agilitar tots els tràmits necessaris perquè la nova depuradora de Sagunt es construïsca com més de pressa millor i estiga dotada dels mitjans tècnics per a poder usar l'aigua per a usos agrícoles i de recàrrega d'aqüífers a preus raonables, i alliberar recursos en mal estat; incrementar la disponibilitat dels recursos mitjançant l'ús de les aigües regenerades de la depuració; controlar els vessaments com una mesura dissuasiva perquè milloren els seus sistemes de depuració previs en la xarxa general i assumir el cost dels recursos hídrics que les dessaladores poden aportar, i que siguen considerats com a recursos conjunts a utilitzar per tota la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, així com que les despeses de manteniment d'estes accions siguen suportades per tots els usuaris de la Confederació.

Estes propostes es traslladaran de manera urgent a la CHX perquè el termini de presentació finalitza hui, 30 d'octubre. Dins d'este procés d'elaboració del pla, la Confederació confecciona un Esquema de Temes Importants de la Demarcació (ETI), que servix per a identificar, definir i valorar els principals problemes de la demarcació, plantejar i valorar les possibles alternatives d'actuació per a solucionar els problemes i concretar les decisions a adoptar en la configuració del pla. A més, obri un període de participació pública perquè la ciutadania i resta d'entitats formulen propostes, observacions i suggeriments, que seran valorades per la CHX i incorporades si ho estimen convenient.

Pujar