elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Ple Municipal aprova el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible del municipi de Sagunt – horitzó 2030

El Ple Municipal aprova el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible del municipi de Sagunt – horitzó 2030
  • També s'ha aprovat la proposta de creació d'una comissió de seguiment multidisciplinari del PACES

El Ple de la Corporació Municipal ha aprovat el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible del municipi de Sagunt- horitzó 2030 (PACES), que correspon al document principal del Pacte de les Alcaldies per al Clima i l'Energia aprovat el mes de setembre passat, dins del qual s'establixen les línies de treball mitjançant accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic per aconseguir els seus objectius. Este pla ha sigut gestionat per la Delegació de Medi Ambient i aprovat amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Compromís, Esquerra Unida i Ciutadans, el vot en contra de VOX i amb l'abstenció d'Iniciativa Portenya i Partit Popular.

Dins d'esta proposta, defensada per l'alcalde i delegat de Medi Ambient, Darío Moreno, també s'ha aprovat la creació d'una comissió de seguiment multidisciplinari del PACES, en la qual participaran els servicis competents en matèria de transició energètica i canvi climàtic i, d'altra banda, s'ha acordat facultar a l'alcaldia per a promoure totes les gestions necessàries per al desenvolupament coordinat i participatiu del PACES.

En este sentit, el Ple de la Corporació Municipal, en la sessió ordinària del passat mes de setembre va adoptar un acord per a l’adhesió al Pacte de les Alcaldies, com una aposta per la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic en el municipi. En este pacte es va adoptar l'acord de treballar per a reduir les emissions de CO₂ en el territori en almenys un 40% fins al 2030 i treballar en la promoció de mesures per a l'adaptació al canvi climàtic mitjançant la creació de plans d'acció.

A més, també es va acordar elaborar un Inventari d'Emissions de Referència i una avaluació de riscos i vulnerabilitats derivats del canvi climàtic i presentar el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible en el termini de dos anys a partir de la signatura oficial del pacte dels alcaldes per a la supervisió i la verificació del procés. També es va aprovar el desenvolupament del Pla d'Acció i el compromís de compartir la visió, els resultats, l'experiència i el coneixement amb altres autoritats locals i regionals de la Unió Europea. En este sentit, el pacte també recollia l'adaptació dels recursos humans del municipi per al desenvolupament de les accions i la mobilització de la societat civil per a la seua participació en el Pla d'Acció.

D'altra banda, l'Ajuntament, a través del departament de Medi Ambient, ha desenvolupat un contracte de servicis per a la redacció del PACES de Sagunt, l'objecte de les quals ha sigut l'elaboració dels documents necessaris per a la implantació del Pacte d'Alcaldies per al Clima i l'Energia. També s'ha presentat l'Inventari d'Emissions de Referència de CO₂, l'anàlisi de riscos i vulnerabilitats derivats del canvi climàtic i el document final del PACES.

En el desenvolupament del document del PACES s'han seguit els punts establits en la metodologia per al desenvolupament dels documents del Pacte de les Alcaldies per al Clima i l'Energia proporcionada per la Diputació de València. Esta metodologia es genera sobre la base del document de la Comissió Europea “Guia per a la presentació d'informes del Pacte d'Alcaldies per al Clima i l'Energia”, amb la finalitat de facilitar l'elaboració dels documents i estandarditzar els càlculs.

En este sentit, dins del PACES s'establixen les accions de mitigació que escometre per a aconseguir els objectius fixats. Les accions que implantar s'han definit tenint en compte els resultats de l'Informe d'Emissions de Referència (IER), en el qual es definixen els consums i emissions de CO₂ en els diferents àmbits del municipi. També s'ha proposat un Pla d'Adaptació, en el qual s'han definit unes accions que marquen el camí a seguir de lluita contra el canvi climàtic. Estes mesures s'han basat en els resultats de l'estudi d'Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats (ERV), mitjançant el qual s'han identificat els sectors més vulnerables del municipi als impactes associats als riscos deguts a l'evolució del canvi climàtic.

El Pla d'acció no és un document definitiu perquè està subjecte a possibles revisions en funció dels resultats observats i de l'experiència adquirida. Així mateix, l'estimació econòmica d'execució s'ha elaborat tenint en compte procediments d'aproximació depenent dels preus de mercat. Serà necessari revisar periòdicament els programes i plans de finançament de caràcter públic. A més, abans de la realització de les mesures del PACES es concretaran amb major profunditat depenent del moment de realització, havent-se de realitzar llavors un càlcul més exacte, ja que el PACES ha de contemplar-se com un full de ruta.

Pujar