20 de setembre de 2020 20/9/20

L'Ajuntament de Sagunt inicia el Pla de Formació Intern 2018

  La delegació de l'Àrea d'Administració Local i Transparència de l'Ajuntament de Sagunt inicia el Pla de Formació Intern 2018, que es concep com un document viu pel desenvolupament de l'activitat profesional dels empleats públics locals, de manera que es garantisquen uns servicis públics de qualitat per als ciutadans.

  La política de formació, impulsada des de la perspectiva de canvi i modernització pel regidor de Recursos Humans i Personal, Sergio Moreno, es dirigix, fonamentalment, al compliment de dos objectius prèviament disenyats: d'una banda, a la dinamització del personal que presta els seus servicis en l'administració i a les necessitats de qualificació en el acompliment dels seus llocs de treball, i, d'altra banda, la translació de la formació com a benefici en la qualitat del servici prestat al ciutadà.

  Sergio Moreno ha declarat que "des de l'Equip de Govern pensem que és essencial que els empleats públics estiguen ben formats per oferir un millor servici als ciutadans, per açò apostem per plans de formació de qualitat sobre nova legislació, utilització de noves aplicacions informàtiques, millora de l'atenció al públic, o formació específica de Policia per a garantir la seguretat ciutadana, entre altres matèries".

  Així doncs, el Pla de Formació ha de derivar en la millora de les competències i habilitats adquirides pels treballadors a través d'esta oferta formativa, així com oferir facilitats pel desenvolupament professional i personal dels empleats públics.

  Les accions formatives aprovades són el resultat d'un procés participatiu, en el qual els representants dels empleats públics han tingut el paper essencial en la fase de detecció de necessitats i en la definició de les accions formatives previstes.

  Davant l'execució d'este pla, i d'acord amb els criteris definits entre la delegació de Personal i els representants dels treballadors, s'anuncia la convocatòria oberta de docents per impartir les diferents accions formatives que es pretenen desenvolupar al llarg del present exercici 2018, tal com s'ha publicat en la web institucional al següent enllaç http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administracion/empleo%20publico/Paginas/plan_formacion.aspx. Els professionals interessats podran presentar projectes formatius en la forma i condicions que s'establixen fins el pròxim 19 d'abril.

  Pujar