7 de juny de 2020 7/6/20

L'Ajuntament de Sagunt atorga la Medalla d'Or de la Ciutat al Club Deportivo Acero

L'Ajuntament de Sagunt atorga la Medalla d'Or de la Ciutat al Club Deportivo Acero - (foto 1)
  • El Ple de la Corporació va aprovar ahir per unanimitat el lliurament d'esta distinció honorífica al club per 100 anys inculcant valors als jóvens i ser un símbol de la ciutat

L'Ajuntament de Sagunt atorga la Medalla d'Or de la Ciutat al Club Deportivo Acero. Ahir, dijous 27 de febrer, en la sessió plenària ordinària de febrer, la Corporació va aprovar per unanimitat el lliurament d'esta distinció honorífica al club.

Un col·lectiu de més de 400 ciutadans, avalats per set regidors i per l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sagunt, van demanar incoar expedient per atorgar la distinció honorífica de la Medalla d'Or de la Ciutat de Sagunt al Club Deportivo Acero pels 100 anys en la temporada 2019/2020, a fi d'acreditar els mèrits i servicis extraordinaris requerits per a tal distinció. Per este motiu, la delegació de Cultura, segons el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Cultura, Educació i Esport, va elevar la proposta al Ple i el representant del club, Fernando Sánchez, va assistir a l'hemicicle per a mostrar l'agraïment del Club Deportivo Acero per tal reconeixement i va sol·licitar donar trasllat d’esta Medalla d’Or a la Conselleria.

El Club Deportivo Acero, anteriorment anomenat Sporting Club, va ser fundat en 1919 i portava els colors de l'Athletic Club de Bilbao en honor a l'empresa siderúrgica, i des dels seus inicis ha format a milers de jóvens en els valors d'humilitat, disciplina, esforç, solidaritat, unitat i lideratge, la qual cosa ha fet del Club Deportivo Acero un símbol de la nostra ciutat amb mèrits suficients per a rebre la distinció honorífica de la Medalla d'Or de la Ciutat de Sagunt.

D'acord amb l’article 13.1 del Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Sagunt, la Medalla de la Ciutat, en les seues tres categories, pot concedir-se a qualsevol persona, nacional o estrangera, o entitat, que per les seues obres, activitats o servicis en favor del municipi hagen destacat notòriament.

Pujar