4 d’agost de 2020 4/8/20

El Ple de l'Ajuntament de Sagunt aprova per unanimitat el Pla d'Ajudes a Pimes i Autònoms al qual es destinarà un total d'1 800 000 euros

El Ple de l'Ajuntament de Sagunt aprova per unanimitat el Pla d'Ajudes a Pimes i Autònoms al qual es destinarà un total d'1 800 000 euros - (foto 1)
  • El Pla inclou ajudes de fins a 3 200 euros i s'estima que podria haver-hi entre 1 500 i 2 000 sol·licitants

El Ple de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat per unanimitat en la sessió extraordinària celebrada esta vesprada les bases reguladores de concessió de subvencions per a persones autònomes i PIMES afectades pel RD 463/2020 de 14 de març pel qual es va declarar l'estat d'alarma ocasionat per la pandèmia de la COVID-19. Estes subvencions conformen el Pla Municipal d'Ajudes a Pimes i Autònoms que ascendix a un import d'1 800 000 euros que es financen amb càrrec al romanent de tresoreria també aprovat hui. Este pla, que ha comptat amb el consens dels partits polítics que componen la Corporació i el coneixement dels agents socials integrats en el Consell Econòmic i Social, ha sigut aprovat per unanimitat.

Amb esta iniciativa, l'Ajuntament de Sagunt mitigarà les conseqüències econòmiques provocades per la crisi sanitària a causa de la COVID-19 i impulsarà la reactivació econòmica de la ciutat. Davall esta premissa s'atorgarà liquiditat immediata a persones autònomes i a les petites i mitjanes empreses locals (Pimes) amb el propòsit d'esmorteir la pèrdua dràstica i imprevista d'ingressos, alleujar les seues obligacions empresarials i ajudar-los a mantindre l'activitat i l'ocupació de les seues treballadores i treballadors.

Existixen diferents quanties per a estes ajudes; es concedirà una quantitat de 1 400 euros per a aquelles pimes o autònoms que hagen hagut de tancar els seus establiments a causa de l'estat d'alarma, i 700 euros per a pimes o autònoms que no s'han vist afectats pel tancament d'establiments, però que sí han patit una reducció de la seua facturació durant els mesos de març i abril de, almenys, el 50% respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior.

A més, per a les empreses que compten amb 5 treballadors/es s'incrementarà l'ajuda amb 300 euros més, i a partir de la sisena persona es podrà incrementar 100 euros per persona fins a un màxim de 800 euros. D'altra banda, per a fer front a les despeses relacionades amb contractes de lloguer directament relacionats amb l'activitat subvencionada, es concedirà una ajuda del 50% del cost mensual sense IVA del contracte de lloguer durant els mesos de març i abril, sense que esta quantitat a percebre supere els 1 000 euros.

Per tant, este Pla inclou ajudes per a empreses de fins a 3 200 euros i, segons un estudi econòmic i anàlisi de la situació elaborat pel departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, s'espera que hi haja entre 1 500 i 2000 sol·licitants d'esta ajuda.

Requisits del Pla d'Ajudes

Poden acollir-se al Pla les persones físiques o jurídiques que realitzen una activitat empresarial en el municipi amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma i que complisquen amb una sèrie de requisits com: ser persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa l'activitat productiva de la qual es desenvolupe a Sagunt i s'haja vist afectada per l'actual crisi sanitària i estat d'alarma amb el tancament del seu establiment o reducció de la seua facturació a la meitat; que la seua activitat econòmica no facturara més d'1 000 000 € en l'exercici 2019 i que estiga al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries. Si no és així es poden posar en contacte amb el departament de Recaptació a través del 96 265 58 58, extensions 6426 o 6432 per a tramitar un pla de pagament que els permeta accedir a les ajudes. No poden sol·licitar l'ajuda les associacions, fundacions i, en general, altres entitats sense ànim de lucre i el personal autònom col·laborador, així com administracions ni societats públiques.

Estes ajudes es concediran de manera directa fins a finalitzar el crèdit destinat a la convocatòria i s'hauran de tramitar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt: https://sede.sagunto.es/. En la pàgina web municipal es trobarà la informació i documentació per a presentar les sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

El pagament d'estes ajudes es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de l'import concedit, mitjançant transferència bancària, i la intenció de l'Ajuntament és que siga totalment compatible amb altres ajudes que tinguen la mateixa finalitat i que siguen d'altres administracions públiques, sempre que no superen l'estimació de pèrdua d'ingressos a conseqüència de la crisi provocada pel coronavirus. En este sentit, el consistori està esperant una resposta de LABORA per a conéixer la compatibilitat de les ajudes, ja que, segons va informar l'alcalde LABORA sí que estableix incompatibilitats amb certes ajudes.

Algunes de les obligacions que tenen les persones beneficiàries d'esta ajuda són: mantindre la seua activitat empresarial durant sis mesos; i en cas d'optar a l'ajuda per tindre al seu càrrec persones treballadores, mantindre com a mínim, un 50% de la plantilla declarada, entre altres requisits.

Especial Coronavirus a Castelló, Valencia y Alacant

Especial Coronavirus a Castelló, Valencia y AlacantEntrar en el especial
Pujar