elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament realitza unes obres per posar en valor les restes arqueològiques del monument funerari junt al C.E.I.P. José Romeu

L'Ajuntament realitza unes obres per posar en valor les restes arqueològiques del monument funerari junt al C.E.I.P. José Romeu
  • Esta acció està prevista que finalitze a la fi de juny i l'import invertit ascendix a 28.136 €

El departament de Patrimoni Cultural de l'Ajuntament de Sagunt està duent a terme unes obres per a la posada en valor de les restes arqueològiques del monument funerari situat al costat del C.E.I.P. José Romeu. Esta acció està prevista que finalitze a la fi de juny i comprén actuacions sobre el monument com el tractament curatiu per eliminar microorganismes, eliminació de morters de ciment i eliminació de grafitis.

Esta obra s'ha adjudicat a l'empresa Construccions Arca Caballer S.L per un import de 28.136,28 € (IVA inclòs), dels quals 28.050 € han sigut subvencionats per la Diputació de València, dins de les ajudes econòmiques amb destinació a la realització d'obres de restauració per a la conservació de béns immobles de la província de València que posseïsquen valors històrics, artístics o d'interés local (RIHA).

En este sentit, existixen diversos estudis sobre les restes monumentals, i encara que recentment han sorgit hipòtesis diverses sobre la seua funcionalitat, tradicionalment s'ha interpretat com un possible sepulcre, mausoleu o monument funerari d'època romana, emmarcat en la necròpoli oriental de la ciutat. Encara que no existix cap dada definitiva quant a la seua composició arquitectònica i cronologia, este monument constituix un exponent del grau de monumentalitat aconseguit en Saguntum. L'existència de les restes ja va ser assenyalada en 1888 pel cronista Chabret i en 1963 va ser objecte d'una prospecció per part de Facundo Roca i el Centre Arqueològic Saguntí.

El regidor de Patrimoni Cultural, Guillermo Sampedro, ha destacat que «es tracta d'una obra menor però que permetrà posar en valor el monument funerari que està annex al col·legi Romeu. Actualment, esta resta està encaixonada i té mala visibilitat. Amb esta intervenció, a més de posar-la en valor i donar-li la rellevància que mereix, incorporem senyalística perquè la gent puga conéixer i contextualitzar este mausoleu».

La intervenció descrita en la memòria del projecte consistix en l'ampliació de l'àrea de l'excavació, ja que el monument funerari es troba encaixonat a causa de la proximitat dels murs que la delimiten i així es podrà documentar arqueològicament l'entorn del monument. També contempla la realització de diversos tractaments sobre el propi monument, com per exemple el tractament curatiu per a eliminar microorganismes, eliminació de morters de ciment i eliminació de grafitis.

A més, la proposta arquitectònica de la intervenció inclou disposar d'una barana que permeta una millor visibilitat del monument, materialitzar el perímetre de l'excavació amb un mur de formigó armat acabat vist a una cara, omplir el fons de l'excavació amb una capa de grava de pedra calcària, i finalment, subministrar i col·locar un panell exterior identificatiu de les restes.

La duració del període d'execució del contracte actual d'obres ascendix a uns 90 dies, atés el planning d'obra recollit en el projecte, no obstant això si en la fase d'excavació es produïra l'aparició de restes de naturalesa arqueològica, amb la consegüent modificació del projecte i l'obligatorietat de comunicació a la Conselleria de Cultura, podria suposar demores en la represa de les obres i en el termini previst inicialment. No obstant això, actualment està previst que les obres finalitzen a la fi de juny.

Pujar