12 d’agost de 2020 12/8/20

La Junta de Govern Local de Sagunt aprova la licitació de l'adequació de l'entorn de les construccions ibero-romanes exteriors al fòrum

La Junta de Govern Local de Sagunt aprova la licitació de l'adequació de l'entorn de les construccions ibero-romanes exteriors al fòrum - (foto 1)
  • El pressupost base de licitació ascendix a 80 000 €, IVA inclòs

La Junta de Govern Local ha aprovat hui l'inici de l'expedient de licitació de l'adequació de l'entorn de les construccions ibero-romanes exteriors al fòrum, tal com ha informat el regidor delegat de Contractació, Javier Raro.

L'obra a executar té un pressupost base de licitació de 80 000 euros (IVA inclòs), amb una previsió de termini d'execució de 3 mesos atés el pla d'obres recollit en el projecte d'intervenció arquitectònica denominat: Projecte de condicionament sobre les construccions ibero-romanes exteriors al fòrum, redactat per l'arquitecte Vicente Pañego Lozano a l'abril de 2019.

En este sentit, el regidor de Patrimoni Cultural i Industrial, Roberto Rovira, ha assenyalat que esta nova actuació que durà a terme l'Ajuntament de Sagunt «està situada al costat de l'actual accés al Castell de Sagunt i pretén la recuperació i la posada en valor de l'ocupació ibera localitzada en esta zona facilitant, d'una banda, l'accés i també millorant la interpretació de les restes que es conserven».

Esta actuació se situa, més específicament, al costat de l'actual accés al Castell de Sagunt, en el nivell intermedi entre este accés i el Teatre Romà, al costat dels contraforts del mur de contenció del fòrum de l’època d’August, on es conserven les restes de diverses construccions d'època republicana romana o ibero-romana (s.I-II a. C.), excavades als anys 30 per González Simancas. Este projecte planteja la realització d'una sèrie d'actuacions encaminades a la millora de l'accessibilitat d'esta zona i a treballs de condicionament que possibiliten la correcta contemplació i interpretació d'estes restes ibero-romanes. Concretament es tracta de la millora del traçat de l'escala d'accés a les restes, amb un ús actual dificultós, i del mirador existent. A més a més, actuacions de millora en la zona de les restes arqueològiques (neteja, senyalització i estabilització del camí d’enfront de les restes).

Amb l'execució d'este projecte, es planteja per part de l'administració la necessitat d'efectuar una actuació que pretén complir dos objectius. En primer lloc, complementar la recuperació, o posada en valor, de l'ocupació ibera localitzada al tossal del Castell amb la visita a altres zones, facilitant el seu accés, i millorant la contemplació i interpretació de les restes que s’hi conserven. Mitjançant la incorporació d'este espai al recorregut existent, es tractaria de mostrar la completa evolució urbanística de la ciutat des del seu període ibèric fins a la seua definitiva romanització. En segon lloc, continuar amb el projecte global d'actuacions a l'entorn del Teatre Romà, denominat ‘RACONS: Itineraris amb replanell’ iniciada entre els anys 2016-2017 encaminades a la millora de l'entorn de tota esta àrea.

«Pensem que és un pas més dels grans reptes que tenim de protecció i posada en valor del nostre patrimoni i en este cas al costat d'una de les joies del nostre patrimoni cultural que reflectix l'enorme riquesa tant cultural com històrica de la nostra ciutat», ha puntualitzat Rovira.

En definitiva, amb l'execució d'este projecte es perseguix potenciar esta zona, millorant l'accessibilitat i la interpretació de les restes arqueològiques excavades, tractant de complementar la millora de tot l’entorn, així com el recorregut per les restes iberes del sector occidental, donant la possibilitat al visitant d'observar com la ciutat es reconstruix en època romana ocupant, entre altres, este sector.

Pujar