7 d’agost de 2020 7/8/20

Ja està obert el termini de presentació de sol·licituds telemàtiques d'admissió per al pròxim curs escolar 2020/2021

Ja està obert el termini de presentació de sol·licituds telemàtiques d'admissió per al pròxim curs escolar 2020/2021 - (foto 1)
  • L'alumnat d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Formació Professional Bàsica ja pot presentar la seua sol·licitud fins al 25 de juny a través de l'enllaç www.telematricula.es

El departament d'Educació de l'Ajuntament de Sagunt recorda que ja està obert el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per al pròxim curs 2020/2021 d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Formació Professional Bàsica. Els i les alumnes podran presentar les sol·licituds fins al pròxim 25 de juny de manera telemàtica, a través del següent enllaç: www.telematricula.es.

Cal recordar que, en el cas dels estudiants de 1r d'ESO, no és necessari realitzar este procés d'admissió llevat que desitgen canviar de centre educatiu. Tot l'alumnat de sisé de Primària que promociona a ESO el pròxim curs té la plaça assegurada en el centre de secundària al qual estiga adscrit el seu col·legi. Per a la resta dels casos, en els quals s'inicien noves etapes educatives de Batxiller o FP, sí que és necessari realitzar la sol·licitud d'admissió, així com per als canvis de centres educatius.

Quant als passos a seguir per a formular la sol·licitud telemàtica, el primer pas necessari és generar la ‘clau d'admissió’. Per a la qual cosa, es necessita verificar electrònicament la identitat del sol·licitant (del pare, la mare o tutor/a legal en el cas que l'alumne a alumna siga menor d'edat). Esta clau s'haurà de conservar durant tot el procés d'admissió.

Per a identificar-se electrònicament es pot fer mitjançant el DNI, el NIE o el número de certificat de registre de ciutadania de la UE. En cas de disposar únicament de passaport com a document d'identificació, o de no tindre possibilitat d'accés a mitjans electrònics, s'haurà d'acudir al centre educatiu en el qual es vulga sol·licitar la plaça en primera opció, que estarà habilitat com a punt d'atenció als usuaris.

Una vegada generada la clau, es podrà accedir i completar la sol·licitud d'admissió, per a la qual serà necessari un correu electrònic a través del qual els i les interessats/ades rebran la informació necessària per a accedir a la consulta del resultat del procediment.

En el moment de presentar la sol·licitud, no serà necessari entregar documentació, sinó que se substituïx per una declaració responsable, inclosa en el formulari, que confirme que les circumstàncies al·legades s'ajusten a la realitat. Posteriorment, es verificaran estes circumstàncies. La falsedat de les dades declarades, o no prou acreditades, donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, escolaritzant-se en algun dels centres on quedaren vacants una vegada finalitzat el termini d'admissió. Per a obtindre més informació sobre el procés de matriculació consultar ací.

Quant als centres educatius del municipi, es poden consultar a través de la web municipal, en la secció escolarització ( http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/servicios/culturaeducacion/educacion/paginas/escolarizacion.aspx ) o bé mitjançant la Guia de Centres Educatius de la Conselleria d'Educació ( http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/guia-de-centros-docentes ).

Les llistes provisionals d'admesos podran consultar-se telemàticament a partir del 13 de juliol, en el cas de l'alumnat d'FP Bàsica, i del 15 de juliol per a l'alumnat d'ESO i de Batxillerat, mentre que les llistes definitives es donaran a conéixer el 27 de juliol en tots dos casos. Pel que respecta al grau mitjà i grau superior d'FP, les llistes provisionals es publicaran el 20 de juliol i les definitives es faran públiques el 29 de juliol.

Este procés d'admissió telemàtic finalitzarà una vegada es formalitze la matrícula, que serà quan s'entregue en paper tota la documentació sol·licitada perquè el centre puga verificar els documents o situacions al·legades en el procés d'admissió telemàtica. Les dates previstes per al lliurament de documentación són del 28 al 31 de juliol i de l'1 al 2 de setembre, per a ESO i Batxillerat; del 22 al 28 de juliol per a FP Bàsica i de l'1 al 9 de setembre per a cicles d'FP de grau mitjà i superior.

En cas de dubtes relatius a este procés els i les interessades podran contactar amb el departament d'Educació telefonant 96 265 58 93 o bé mitjançant correu electrònic (educacio@aytosagunto.es). També es podran consultar els dubtes en els centres educatius que oferixen estos ensenyaments.

Pujar