3 de desembre de 2020 3/12/20

La delegació de Platges necessita tres monitors i quatre socorristes

    La delegació de Platges necessita la contractació de tres monitors per a punts accessibles i quatre socorristes amb destinació a platges donat l'esgotament de les borses formades en el seu moment i amb l'objectiu de garantir la seguretat dels banyistes i altres usuaris de les platges, especialment, en el període estival.

    El departament de Personal ha publicat l'anunci en la web municipal en què informa que els interessats tindran 3 dies hàbils a partir de la publicació de l'anunci perquè aporten els títols corresponents a Tècnic d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives i/o Tècnic Socorrista en Aigües Obertes expedit per qualsevol Federació de Salvament i Socorrisme de les comunitats autònomes o per la Creu Roja, conforme estableixen les Bases específiques de Socorristes aprovades per la Junta de Govern Local el dia 6 d'abril de 2018.

    Pujar