11 d’agost de 2020 11/8/20

Darío Moreno: «Amb l'inici de les obres a Fusió donem resposta a una reivindicació històrica dels veïns de la zona»

Darío Moreno: «Amb l'inici de les obres a Fusió donem resposta a una reivindicació històrica dels veïns de la zona» - (foto 1)
  • Malgrat haver-se iniciat les obres, l'alcalde ha confessat que queda molt per fer en la zona amb la qual cosa des de l'Ajuntament es continuarà treballant amb l'agent urbanitzador perquè es finalitzen les infraestructures i donar un impuls a la zona

Les obres de soterrament de les línies d'alta tensió de Fusió ja han començat. Per este motiu, este matí l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, acompanyat pel president de l'Associació de Veïns de Fusió; la responsable d'Iberdrola sector Sagunt, Clara López, i l'enginyer d'Iberdrola, Roberto Cela, han visitat la zona.

Les actuacions es duran a terme per part d'Iberdrola Distribució Elèctrica SAU i consistixen en la construcció d'un tram de 396,64 metres de línia subterrània d'alta tensió a 132 kV de doble circuit, corresponents a la línia “Sagunt-Museros i Sagunt-Rambleta”, entre els suports número 11 i número 15 del terme municipal de Sagunt, al seu pas pel PAI Fusió; i la construcció d'una línia aèria de les mateixes característiques amb una longitud de 350 metres a la qual es connecta el tram subterrani.

Es tracta d'un projecte de 2010 que ha patit innombrables vicissituds, ja que el 28 de gener de 2020, la directora general d'Indústria, Energia i Mines va signar la resolució autoritzant l'actuació que modifica al seu torn una resolució del 13 de juny de 2011. L'actuació que ara s'escometrà compta amb un pressupost de 745 282 euros i té un termini d'execució de sis mesos, encara que podria sol·licitar-se una ampliació si fora necessari. Si bé, en este projecte no s'inclouen despeses com ara enginyeria, expropiacions, taxes i despeses generals, ni la part ja soterrada, executada conjuntament amb el MACROSECTOR-IV i ja posada en servici. Així, després de la valoració econòmica feta per Iberdrola del cost total del soterrament, este ascendix a 1 238 356 € (IVA no inclòs).

Totes les actuacions vénen reflectides en un conveni que es va signar al juliol de 2018 entre Iberdrola i l'agent urbanitzador, l'empresa Alser, que regulava les actuacions i treballs necessaris per al soterrament parcial d'esta línia d'alta tensió. Amb este conveni, Iberdrola es comprometia a realitzar la construcció i muntatge complet de les instal·lacions involucrades, incloent el desenvolupament de les proves que permeten posar-les en servici després de superar el tràmit administratiu.

Cal recordar que la Junta de Govern Local celebrada el divendres 21 de febrer d'enguany va aprovar l'últim tràmit per a la llicència de soterrament de les línies d'alta tensió del sector de Fusió. Prèviament, la Direcció Territorial d'Indústria, organisme competent dependent de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, el 20 de novembre de 2019 va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) l'autorització administrativa i aprovació del projecte, que va ser sotmesa a un període de consulta pública durant 20 dies sense rebre al·legacions.

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, que ha visitat el començament de les obres, ha qualificat de positiva la jornada «ja que hem pogut comprovar com es fa realitat un projecte que ha tardat més temps del que deuria». Amb l'inici de les obres, ha continuat, «donem resposta a esta reivindicació històrica, especialment dels veïns i veïnes de la zona».

A més, el primer edil ha declarat que este dia és possible «gràcies al treball realitzat en l'anterior legislatura i al seguiment constant que hem realitzat des d'alcaldia perquè es materialitzaren les obres. No obstant això, queda molt per fer en esta zona. Per part de l'Ajuntament continuarem treballant amb l'agent urbanitzador perquè es finalitzen les infraestructures de la zona. Amb este nou impuls, esperem poder reactivar la zona i atraure inversions al PAI».

Antecedents d'una complexa tramitació

Altra de les preocupacions veïnals del sector Fusió, passa per la falta de recepció de la totalitat de les obres del Programa d'Actuació Integrada (PAI) de la zona, perquè falten algunes actuacions per part de l'agent urbanitzador. Este fet va provocar un gran malestar entre el veïnat, els qui després d'observar com un tram parcial considerable de les línies d'alta tensió quedava sense soterrar, en concret el que passa al costat dels habitatges de la zona, van presentar dènou escrits a l'Ajuntament i van recollir 1 969 signatures per a reivindicar el soterrament complet de les línies.

Davant esta reivindicació ciutadana, el Consistori va iniciar una negociació entre l'agent urbanitzador i l'empresa encarregada del soterrament de la línia, Iberdrola Distribució Elèctrica SAU. Així, després de la valoració econòmica feta per Iberdrola del cost del soterrament, que ascendia a 1 238 356 € (IVA no inclòs), l'Ajuntament de Sagunt va aprovar en la Junta de Govern del 24 de maig de 2019 un conveni pel qual avançaria 447 015 € (IVA no inclòs) per a iniciar els treballs, que se sumaven als 791 340 € (IVA no inclòs) que l'agent urbanitzador ja va abonar anteriorment.

L'Ajuntament de Sagunt recuperaria esta quantitat avançada en el termini de quatre mesos per part de l'agent urbanitzador i, en el cas que este no abonara els diners en el termini establit, el Consistori el recuperaria de la garantia definitiva de l'agent urbanitzador del MACROSECTOR-III Fusió. Però, va ser al juny d'eixe mateix any quan, en Junta de Govern, l'Equip de Govern va requerir l'agent urbanitzador ALSER que en un termini de deu dies abonara la quantitat que li faltava per executar amb Iberdrola per al soterrament de les línies. Al no fer-ho d'esta manera, l'Ajuntament va haver de recórrer a l'aval que l'agent urbanitzador tenia pel PAI Fusió.

Pujar