20 de gener de 2021 20/1/21

El Conservatori Professional de Música de Sagunt obrirà el termini d'inscripcions per al curs 2020-2021 el pròxim 1 de juny

El Conservatori Professional de Música de Sagunt obrirà el termini d'inscripcions per al curs 2020-2021 el pròxim 1 de juny - (foto 1)
  • La primera convocatòria de proves tindrà lloc el 6 i 7 de juliol una vegada emplenada la sol·licitud de proves d'accés i abonada la taxa

El Conservatori Professional de Música Joaquín Rodrigo es prepara per al pròxim curs 2020-2021, per este motiu, el pròxim 1 de juny s'obrirà el període d'inscripcions per a les proves d'accés fins al 9 de juny de 2020.

La publicació de les vacants segons especialitat instrumental es publicarà l'1 de juny de 2020, a partir de les 12.00 hores. Des d’eixe moment, les persones aspirants podran inscriure's descarregant la instància general des de la web municipal o des d’este enllaç i emplenant-la sol·licitant ‘Matricular-se en les proves d'accés del Conservatori Professional de Música Joaquín Rodrigo de Sagunt’, a més de nom i cognoms i de l'especialitat i curs al qual opta. A més, hauran d'abonar la taxa de l'examen de 50 euros, mitjançant autoliquidació a través de l'Oficina virtual tributària, abonant la quantitat amb targeta o sol·licitant un document per a pagar-la en qualsevol entitat financera col·laboradora.

Amb la sol·licitud emplenada i la taxa abonada, esta documentació ha de presentar-se amb el DNI de la persona aspirant, l'autorització de la Conselleria d'Educació en cas de ser menors de l'edat idònia; l'autorització del Consell Escolar per a aspirants majors de 18 anys, i, en cas de ser família nombrosa, aportar el Llibre de Família i el Carnet de Família Nombrosa per a obtindre el 50% o el 100% de descompte, segons el cas. Les vies de presentació de la documentació són a través de la Seu Electrònica amb certificat digital o DNI electrònic, dirigides al Departament d'Educació Conservatori, o escanejades a través del correu electrònic conservatori@aytosagunto.es.

Una vegada finalitzat el període d'inscripcions, el 15 de juny, a partir de les 12.00 hores, es publicarà la llista provisional d'aspirants admesos en la prova. Hi haurà un període de reclamacions fins al 18 de juny mitjançant instància en la secretaria del centre en horari d'atenció al públic. Serà el 19 de juny, a partir de les 12.00 hores, quan es publique el llistat definitiu d'aspirants admesos.

El 22 de juny, a partir de les 12.00 hores, es publicaran els tribunals de les proves d'accés. Les persones aspirants que es presenten a la primera convocatòria d'estes proves d'ensenyaments professionals de música ho faran el 6 de juliol, a les 10.00 hores, per a ‘Instrument i Lectura a primera vista’ i el 7 de juliol, a les 10.00 hores, per a ‘Llenguatge musical’. La publicació del llistat provisional de resultats es farà en el moment de publicació de cada acta i hi haurà un període de reclamació de qualificacions de 3 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de les actes, mitjançant una instància a la secretaria del centre en horari d'atenció al públic. Finalment, el 12 de juliol, a partir de les 12.00 hores, es publicarà el llistat definitiu dels resultats de les proves d'accés.

Per a més informació, telefoneu al 96 265 08 69, al 96 265 58 58 extensió 6419 o envieu un correu a conservatori@aytosagunto.es.

Pujar