17 de gener de 2021 17/1/21

La Conselleria d'Educació publica les pautes a seguir per a l'admissió telemàtica de l'alumnat per al pròxim curs

La Conselleria d'Educació publica les pautes a seguir per a l'admissió telemàtica de l'alumnat per al pròxim curs - (foto 1)
  • La presentació de sol·licituds telemàtiques d'admissió per a les etapes d'infantil i primària es farà del 8 al 16 de juny i per a la resta d'etapes del 17 al 25 de juny

MÉS FOTOS
La Conselleria d'Educació publica les pautes a seguir per a l'admissió telemàtica de l'alumnat per al pròxim curs - (foto 2)
La Conselleria d'Educació publica les pautes a seguir per a l'admissió telemàtica de l'alumnat per al pròxim curs - (foto 3)

La Conselleria d'Educació ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per la qual s'indiquen les pautes a seguir per al procediment d'admissió telemàtica de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics valencians que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021.

L'Ajuntament de Sagunt, a través de la Regidoria d'Educació, participa en este procés donant suport i informació a la ciutadania. Enguany, a causa de la situació excepcional que s'està vivint, no s'han pogut realitzar les reunions que s'organitzaven tots els anys explicant el procés i és per això que s'ha reforçat l'atenció telefònica i per correu electrònic.

Este procediment és important per a les famílies que matriculen als fills i filles per al pròxim curs per primera vegada a les aules gratuïtes de 2 anys i en Infantil de 3 anys. També és important per a l'alumnat que es vol matricular en Formació Professional (FP). En la resta d'etapes educatives les famílies utilitzen este procediment en menor mesura, ja que ho utilitzen per a canviar als fills i filles de centre educatiu per diferents raons com, per exemple, pel canvi de residència d'una població a una altra. També s'ha de realitzar obligatòriament sempre per al canvi d'etapa a Batxillerat.

En declaracions del regidor d'Educació, Jose Manuel Tarazona: «avui han publicat les instruccions del procediment d'admissió de l'alumnat per al pròxim curs. L'escolarització és un servei públic essencial, per això i de manera extraordinària, enguany s'ha habilitat un procediment telemàtic per a poder-lo dur a terme i facilitar el procediment d'escolarització. Des del departament d'Educació, sol·licitem a les famílies que es duga a terme dins del termini i en la forma adequada per a no tindre cap problema d'escolarització dels seus fills i filles. Davant qualsevol dubte, estem en el departament d'Educació per a ajudar».

El procés d'admissió és el primer tràmit que es fa dins de la matriculació escolar. Ho fan les famílies i se centra en aportar tota la informació i posar les opcions dels centres preferents per a poder realitzar la baremació i determinació del centre educatiu on s'escolaritzen els fills i filles. Este procediment presenta enguany una novetat rellevant, pel fet que la gran majoria de les famílies realitzaran este tràmit de manera telemàtica. S'ha treballat en esta opció pels efectes generats per la pandèmia COVID-19 i el context d'estat d'alarma.

La Conselleria d'Educació ha preparat una aplicació informàtica per a garantir la seguretat de la gestió telemàtica per part de la ciutadania i afavorir que la gran majoria de la població que ha d'efectuar este tràmit puga fer-lo en línia. La Conselleria habilitarà, en les dates previstes d'admissió, un espai web concret amb la informació sobre la matriculació i la tramitació electrònica del procediment d'admissió. Esta aplicació s'activarà el primer dia en què es puguen iniciar els procediments, en el cas d'Infantil i Primària, el 8 de juny, i en la resta d'etapes, el 17 de juny. S'oferirà també la informació en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt (secció escolarització 2020/2021). Cada família haurà d'entrar en este espai web i trobarà de manera visible cada pas per a realitzar el procediment. El primer pas serà generar la clau d'admissió per a fer el tràmit. Cal demanar una clau d'admissió per a cada fill o filla.

Obtenció de la clau d'admissió

Per a obtindre esta clau hi haurà una finestra específica en l'espai web que s'anunciarà en breu. Una vegada dins es demanarà el número de DNI del pare, mare o tutor legal sol·licitant, el número de suport IDESP (codi de 9 lletres i números que hi ha en el DNI), la data de naixement de la persona sol·licitant, l'acceptació de comprovació del Ministeri de l'Interior i una adreça de correu electrònic.

La ciutadania estrangera, que no té DNI, ha de presentar les mateixes dades però amb la seua NIE. A part de posar el NIE, haurà d'emplenar una casella amb el número de suport IXESP (codi inclòs en les targetes d'estrangers i permisos de residència), així com la data de naixement de la persona sol·licitant i l'acceptació de comprovació del Ministeri de l'Interior i una adreça de correu electrònic.

Feta esta primera gestió, la persona sol·licitant rebrà per correu electrònic l'identificador i la contrasenya per a cada sol·licitud que haja de fer segons el nombre de fills i filles que haja de matricular.

És important que es conserve la clau d'accés que contempla l'identificador i la contrasenya per a poder fer, posteriorment, reclamacions quan s'hagen fet públiques les llistes provisionals. En la web hi haurà una finestra específica també per a estes gestions, així com per a consultar llistes provisionals i llistes definitives.

Amb la clau d'accés es podrà accedir al formulari electrònic en què, pas a pas, haurà d'emplenar les dades de sol·licitud de centres educatius ordenats de manera preferent. Cal recordar que es poden triar fins a 10 opcions per fill/a.

No hauran d'aportar documentació en el moment de realitzar la sol·licitud, però si completaran una declaració responsable en el sentit que les circumstàncies al·legades s'ajusten a la realitat. No obstant això, esta documentació pot ser exigida posteriorment per a la justificació de les circumstàncies al·legades. La falsedat de les dades declarades o no prou acreditats donaria lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, escolaritzant-se l'alumne o l'alumna en algun dels centres en els quals queden vacants una vegada finalitzat el procés d'admissió.

Les persones que no tenen DNI/NIE o les que no tenen accés a mitjans electrònics podran realitzar el procediment d'admissió de manera presencial en els centres educatius on vulguen sol·licitar plaça com a primera opció en les mateixes dates en què està determinat el procediment telemàtic. En la web de l'Ajuntament de Sagunt està publicat el llistat amb tots els centres educatius del municipi.

Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d'atenció als usuaris. En estos punts, a través de la mateixa aplicació per a fer l'admissió telemàtica, es tramitarà el procediment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.

Calendari del procés d'admissió i matriculació

En les etapes d'Infantil i Primària, la presentació de sol·licituds telemàtiques d'admissió es farà del 8 al 16 de juny. La informació de les llistes provisionals es farà pública l'1 de juliol i les persones que vulguen fer reclamacions sobre este tema tindran de l'1 al 3 de juliol per a tramitar-les amb la clau d'accés. Les llistes definitives es publicaran el 10 de juliol i la matriculació efectiva la faran les famílies del 13 al 29 de juliol.

En la resta d'etapes educatives la presentació de sol·licituds telemàtiques d'admissió es farà del 17 al 25 de juny. La informació de les llistes provisionals en ESO i Batxillerat es donarà el 15 de juliol i es podran efectuar reclamacions des d’este dia fins al 17 de juliol. Les llistes definitives es publicaran el 27 de juliol i s'establiran dos períodes de matriculació: del 28 al 31 de juliol i l'1 i 2 de setembre.

En el cas de la FP Bàsica, les llistes provisionals es publicaran el 13 de juliol. Es podrà reclamar del 13 al 15 de juliol. Les llistes definitives es faran públiques el 27 de juliol i la matriculació serà del 22 al 28 de juliol.

Pel que respecta al Grau Mitjà i Grau Superior d'FP, les llistes provisionals es publicaran el 20 de juliol. Es podrà reclamar del 20 al 22 de juliol. Les llistes definitives es faran públiques el 29 de juliol i la matriculació serà de l'1 al 9 de setembre.

S'anirà informant dels aspectes més rellevants del procés d'admissió, així com s'aniran publicant totes les novetats tant en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt com en la web de la Conselleria d’Educació.

Per a qualsevol dubte relatiu a este procés, està disponible el telèfon del departament d'Educació de l'Ajuntament de Sagunt (96 265 58 93) o bé mitjançant correu electrònic educacio@aytosagunto.es.

Pujar