elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La Conselleria acata la sentència del Tribunal Suprem de denegar la DIC sol·licitada per Lafarge

  La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha acatat les sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i finalment ha declarat vàlida la resolució que denegava la Declaració d'Interès Comunitari (DIC) i l'estudi d'impacte ambiental, presentats per la cimentera Lafarge Cementos S.A.U. respecte de les zones de Margues i nord de la muntanya de Romeu per a la seua posterior explotació com a pedreres. D'esta manera es reforça la tesi per a la protecció i declaració de paratge natural de la muntanya de Romeu.

  La regidora de Presidència i de Medi Ambient, Teresa García, ha declarat que amb esta resolució "després que el PP intentara retrotraure's, es pot considerar que l'ús de la tolerància extractiva en Romeu i Salt del Llop ha sigut contradit per a l'àmbit de Margues i nord de Romeu, per la Generalitat, podríem pensar per tant que l'explotació com a pedrera solament és admissible en el forat actual, és a dir, l'actual pedrera de Salt del Llop".

  L'empresa cimentera Lafarge Cementos S.A.U. va presentar en 2015 un recurs de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre un recurs contenciós interposat per Bloc-CM Compromís i Bloc Nacionalista Valencià; associació de veïns Tres Barrancos; Plataforma Ciutadana Per la Protecció de la Muntanya de Romeu i el Centre d'Estudis del Camp de Morvedre que va declarar vàlida i eficaç la resolució de la Conselleria que va denegar la DIC i l'estudi d'impacte ambiental. Finalment el Tribunal Suprem en sentència dictada l'11 de novembre de 2016 va desestimar el recurs de cassació citat, i la Conselleria el 9 de febrer de 2017 ha adoptat l'esmentada resolució acatant esta sentència que ja és ferma i que ha comunicat a l'Ajuntament de Sagunt este dimarts, 28 de febrer.

  "Podem considerar que l'actual planejament urbanístic de l'Ajuntament de Sagunt per a l'àmbit de Margues i nord de Romeu està fora de l'ordenament jurídic per a l'ús extractiu, i queda únicament vigent la figura forestal de protecció en eixa zona", ha afegit García.

  Per este motiu, la regidora recalca que amb esta resolució "la declaració de paratge natural és una obligació per al consistori, a més d'un deure històric amb aquesta ciutat; una ciutat industrial com la nostra no pot permetre's perdre ni un arbre més, per a així poder compensar emissions industrials i generar estàndards de qualitat de vida saludables", i recorda que reforçar i protegir "el nostre pulmó verd és pel bé de tots i totes i no solament no afecta al desenvolupament econòmic de la ciutat, sinó que el reforça".

  Pujar