Castellano

Medi Ambient explica en Riba-roja les condicions tècniques de segellament de l'abocador de Basseta Blanca

Medi Ambient explica en Riba-roja les condicions tècniques de segellament de l'abocador de Basseta Blanca

  El secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Fran Quesada, al costat del director general de Qualitat Ambiental, Joan Piquer, i el seu equip, ha explicat a l'alcalde de Riba-roja, Robert Raga, les condicions tècniques del projecte de segellament de l'antic abocador de Basseta Blanca, realitzat per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Es tracta d'un abocador que, per la seua importància, està dins del projecte autonòmic de segellament d'abocadors, i que entra dins de l'esperit d'accions que recull el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, aprovat recentment pel Ple del Consell. Per tant, el segellament d'aquest abocador ha sigut blindat amb rang de Decret del Consell de la Generalitat Valenciana, tal com dona el mandat la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

  La execució del projecte serà compatible amb els possibles usos posteriors que des del municipi es puguen desenvolupar en la zona. En aquest sentit, donada la seua magnitud econòmica, el projecte ha sigut concebut en tres possibles fases d'execució de les obres, fins a un total màxim de 9.405.000 euros de pressupost de licitació total.

  El projecte ha sigut ja informat favorablement per l'oficina de supervisió de projectes de la Generalitat, que és el primer tràmit necessari per a la seua licitació-encomana, de les diferents fases a executar de l'obra.

  Entre d'altres actuacions, el projecte contempla l'execució de les tasques de "demolició i treballs previs, condicionament del terreny, regularització, evacuació d'escolament, drenatge de lixiviats, tancat perimetral, execució de piezòmetres, de control i gestió de residus de l'obra, pla de seguretat i salut, execució de les capes de segellament que indica el Real Decreto 1481/2001, execució de la xarxa de desgasificació pendent, execució del camí perimetral, revegetació, xarxa interior i perimetral d'evacuació d'escolaments, sistema d'impulsió de lixiviats, subministrament elèctric, control de qualitat de les obres".

  Es tracta d'un obra demandada per la normativa nacional bàsica en matèria de residus, des del tancament de l'abocador fa 20 anys.

  Pujar