30 de novembre de 2020 30/11/20

Recomanen a la ciutadania l'ús dels serveis telefònics i electrònics per a informar-se i realitzar els tràmits

Recomanen a la ciutadania l'ús dels serveis telefònics i electrònics per a informar-se i realitzar els tràmits - (foto 1)
  • En les oficines PROP de la Comunitat es limitarà l'accés i solo s'atendrà amb cita prèvia

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, a través de la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, ha dictat una sèrie de mesures preventives per a la xarxa d'oficines PROP davant l'actual situació i amb la finalitat de lluitar contra l'extensió del COVID-19.

Es recomana a la ciutadania, en la mesura que siga possible, dirigir-se a través de canals d'atenció no presencials: la Guia PROP electrònica (consultar ací), així com al servei 012 en els seus vessants de veu i de xat en text. Per a la presentació de documents en les oficines de registre es recomana orientar a la ciutadania a l'ús de la seua presentació electrònica (consultar aci).

Mesures a adoptar

Com a mesures de prevenció per a evitar la concentració de persones en les oficines, la Direcció General d'Atenció a la Ciutadania insta a que el servei es preste, exclusivament, mitjançant el sistema de cita prèvia, sempre que siga possible. A més les pantalla del gestor d'espera només podran ser utilitzades pel personal de l'oficina.

Respecte a l'aforament del centre, donada la diversitat de les oficines, es deixa a criteri del director o directora de l'oficina limitar el mateix, si fora necessari, per a evitar la concentració en les zones d'espera.

Personal de les oficines PROP

Aquestes mesures també inclouen recomanacions per al personal d'atenció a la ciutadania en les pròpies oficines, tals com comunicar al personal coordinador d'aquestes si es presenten símptomes de febre, tos o insuficiència respiratòria, i no es pot acudir a treballar, o si es detecta un cas de coronavirus en la plantilla.

El personal podrà utilitzar també el telèfon disposat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (900300555).
Respecte a les mesures de neteja i higiene, en la mesura que siga possible, s'adequaran els llocs d'atenció directa a la ciutadania a fi de mantindre una mínima distància de seguretat, segons recomanació de les autoritats sanitàries i de l'Instituto Valencià de Seguritat I Salut en el Treball (INVASSAT). Per aquest efecte, s'arbitrarà una senyalització de la zona de distància amb un adhesiu o un altre element.

A més, s'incrementaran les tasques de neteja i desinfecció dels llocs de treball, de manera que s'incidisca, de manera més freqüent, en taules de treball i d'atenció al públic, pantalles i teclats d'ordinadors, passamans de baranes, filtres d'aire condicionat, etc. Així mateix, s'evitarà, en la mesura que siga possible, la utilització dels ascensors.

Pujar