Castellano

Compromís Quart es congratula que l’equip de govern estiga auditant el cost real de l'aigua des de 2010.

  • Compromís iniciarà una campanya facilitant als usuaris del servei d'aigua potable els tràmits necessaris davant l’Ajuntament per la devolució de l’import cobrat indegudament, en cas de recuperació de l'excés facturat per l'empresa concessionària

El ple de l'ajuntament de Quart de Poblet, celebrat el passat dimarts dia 28, va ratificar la voluntat manifestada amb anterioritat al mes de febrer, de fiscalitzar el cost real del servei de l'aigua imputat des de l'inici del contracte en 2010 que ha servit per a calcular les tarifes que paguen els prop de 10.000 abonats de la població.

Només de la liquidació realitzada de 2018 es desprenia un 20% de sobrecost, 449.304,86 € que han estat reclamats a l'empresa, i que des de febrer no ha fet l'ingrés corresponent. Amb l'antecedent de l'any 2018 és previsible que el sobrecost cobrat des de 2010 puga suposar una part molt significativa del rebut de l’aigua que en l'actualitat, incloent impostos i la taxa Tamer, ascendeix a una mitjana de 90 euros bimensuals per abonat.

Compromís Quart ha vingut denunciant la falta de control efectiva de la contrata d’aigua des de 2014, reclamant les liquidacions anuals del servici per tal de comprovar el cost real i no l'estimat en el pressupost. Com que no s’han realitzat les oportunes fiscalitzacions podria existir un desequilibri a favor dels abonats pròxim al 20% de la tarifa pagada, seguint els indicis de l'únic any auditat per una empresa especialitzada. 

A aquesta situació se suma el Pla de Control d’Abocaments, gestionat igualment per Aguas de Valencia S.A. des de 2016, i del qual l’empresa que assessora l’Ajuntament adverteix que “no està complint les condicions presentades en la seua oferta”. 

La portaveu del grup municipal Compromís en l’ajuntament de Quart de Poblet Rosa María García ha reclamat la fiscalització de 2019 i 2020 i un esforç urgent per auditar els anys anteriors, no perjudicar la posició municipal en el contenciós i facilitar el retorn del cobrat de més als veïns afectats.

Pujar