4 de juny de 2020 4/6/20

L'Ajuntament de la Font de la Figuera inicia les actuacions de pacificació viària i ús per als vianants de la plaça Major

L'Ajuntament de la Font de la Figuera inicia les actuacions de pacificació viària i ús per als vianants de la plaça Major - (foto 1)
  • Dels 1.836 m2 que té la Plaça Major, només 271 m2 eren per als vianants i la resta, 1.565 m2 estaven destinats trànsit de vehicles i aparcaments

L’àrea de Qualitat Urbana i Trànsit de l’ajuntament de la Font de la Figuera està portant a terme diferents accions al municipi, especialment pensant en la pacificació del trànsit per a persones majors, amb mobilitat reduïda o diversitat funcional o persones amb carrets de la compra, de bebès o cadira de rodes; la mobilitat dels xiquets i altres accions quotidianes pròpies que afecten el comerç local i de proximitat, a banda de millorar els diferents usos que pot tindre com a espai públic.

L’actuació provisional a la plaça Major del poble, planteja  la reflexió de quin és el paper dels vianants i de facilitar el trànsit de persones, siga quina siga la seua condició física.

Al mateix temps l’ajuntament està treballant ja en el condicionament de solars pròxims al nucli urbà per al seu ús públic com aparcaments i habilitació de zones de càrrega i descàrrega per als comerços locals.

Els informes previs, tant de trànsit com d’urbanisme recomanen l'adequació de l'espai públic limitat a la plaça i, en eixa línia, la voluntat del govern municipal és la de fer un salt qualitatiu amb l'objectiu principal d'harmonitzar i pacificar l'ús de la plaça per a la ciutadania què, d'una forma o altra, la fan servir cada dia, a banda de millorar els diferents usos que pot tindre com a espai públic sense que aquests puguen veure’s interferits per les activitats que allà es desenvolupen.

En concret, les actuacions provisionals pel projecte contemplen una ampliació i reserva d'espai de la zona destinada per a vianants: del 14,76% de metres quadrats que es disposa ara, passarem al 30% del total de l'àrea de la plaça. Així doncs, l'espai en ús per a vehicles i trànsit passarà d'un 85% d'espai total, al 70%, mantenint encara més del doble de l’espai total.

Pel que fa a la reordenació dels estacionaments, les actuacions contemplen un nou espai de càrrega i descàrrega de vehicles industrials, nova ubicació de l'estacionament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda i la senyalització d'un estacionament per a motocicletes al costat de bicicletes ja existent. A més de la plaça, l’ajuntament ja treballa a facilitar als comerços d’altres carrers zones de càrrega i descàrrega per evitar les contínues obstaculitzacions de pas de vehicles, en doble fila (Carrer Nou) dificultant el pas a la resta de vehicles.

L'ampliació de l'espai destinat als vianants, d'acord amb la normativa europea, suposa donar més marge d'amplada a les voreres. De moment no es farà cap acció fixa, per veure quines són les necessitats reals dels vianants així com els passos de vianants. L'actual disseny de les voreres amb la ubicació del mobiliari urbà (bancs i papereres), de vegades, suposa un obstacle per a les persones que fan servir cadires de rodes o cadiretes amb nadons; amb la nova amplada, les voreres disposaran de l'espai suficient per a l'ús assenyalat.

Pel que fa al trànsit de vehicles, s'ha de fer especial èmfasi en el nou emplaçament dels passos de vianants amb l'objectiu fonamental de pacificar el trànsit de vehicles de motor i els vianants.

Una altra de les propostes que també es plantegen des del govern municipal i, en la línia de modernització i adequació de l'espai públic, consistirà en la millora de les rutes escolars tal com ja ve fent-se en molts municipis del nostre territori, i que vol contar en la participació dels centres educatius.

En definitiva, es tracta de treballar conjuntament l'agenda marcada pels acords de les nacions unides i impulsats per l'actual conseller de política territorial, Arcadi España, pel que fa al compliment de l'estratègia de desenvolupament sostenible, els objectius dels quals, estan entre altres,  la qualitat  i l'ordenació urbana vinculada a la salut; la generació de CO2, pensant també en altres formes de mobilitat i canviar el xip davant de l'emergència climàtica i la qualitat de vida ampliant els espais per relacionar-se.

Pujar